Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Chcesz prowadzić na terytorium Polski działalność z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów? Dowiedz się jak złożyć wniosek.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie

Każda:

 • osoba fizyczna przebywająca na terytorium Polski,
 • osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • inny podmiot mający siedzibę na terytorium Polski,
 • przedsiębiorca zagraniczny,

może złożyć wniosek o pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie i używanie toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów wyłącznie tych, które są w Wykazie 1 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Uwaga!

Usługa nie dotyczy jednostek i komórek organizacyjnych podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 1. W razie planowanego obrotu z zagranicą – 60 dni przed dniem dokonania obrotu.
 2. W razie planowanego rozpoczęcia produkcji, nie później niż w terminie 210 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji.
 3. W pozostałych przypadkach – miesiąc przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dla każdego toksycznego związku chemicznego lub jego prekursora złóż oddzielny wniosek.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

Inne dokumenty:

1) Kopia koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli są wymagane według odrębnych przepisów (np. kopia koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót związkami chemicznymi i ich prekursorami wymienionymi w Wykazie 1 Konwencji).

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy, jeżeli jest wymagane według odrębnych przepisów.

Termin

 1. W razie planowanego obrotu z zagranicą – 60 dni przed dniem dokonania obrotu.
 2. W razie planowanego rozpoczęcia produkcji, nie później niż w terminie 210 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji.
 3. W pozostałych przypadkach – miesiąc przed rozpoczęciem działalności.
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli w terminie nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Otrzymasz decyzję

W przypadku spełnienia wymogów formalnych urząd wyda ci pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie lub używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów. Pozwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej na czas oznaczony – nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Każdy przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie, zobowiązany jest składać dwa razy w roku Deklaracje o prowadzonej działalności.

Czy ta strona była przydatna?