Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Zmieniły się warunki, na podstawie których uzyskałeś zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej? Musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Firmy, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), muszą przestrzegać warunków określonych w zezwoleniu na prowadzenie takiej działalności. Jeśli jednak zmienią się okoliczności, które mają wpływ na dotrzymanie warunków zezwolenia, można wnioskować o jego zmianę do Ministra Rozwoju i Technologii.

Minister może zmienić zezwolenie po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą.

Zmiany w zezwoleniu nie mogą skutkować zwiększeniem maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych, określonych w zezwoleniu.

Dodatkowo, zmiany w zezwoleniu nie mogą dotyczyć:

 • obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu w dniu jego wydania, o więcej niż 20%
 • spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż:
  • zarządzający strefą
  • Skarb Państwa
  • jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
  • jednostka samorządu terytorialnego albo związek komunalny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Złóż wniosek o zmianę zezwolenia do Ministra Rozwoju i Technologii.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę zezwolenia powinien zawierać następujące dane:

 • nazwa przedsiębiorcy,
 • adres przedsiębiorcy,
 • określenie żądania zmiany zezwolenia,
 • uzasadnienie wnioskowanych zmian,
 • podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy.
 1. Minister sprawdzi wniosek

Minister Rozwoju i Technologii sprawdzi wniosek i załączone do niego dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne lub urząd będzie potrzebować dodatkowych informacji lub dokumentów, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli w tym terminie nie usuniesz braków, twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Zarządca specjalnej strefy ekonomicznej zaopiniuje wniosek

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej, Minister Rozwoju i Technologii prześle wniosek do zaopiniowania zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której znajduje się inwestycja.

Dokumenty

Termin

Opinia powinna zostać wydana w ciągu 2 tygodni.

 1. Minister wyda decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Minister Rozwoju i Technologii, po otrzymaniu opinii zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, wyda decyzję w sprawie zmiany zezwolenia.

Decyzja przekazywana jest wnioskodawcy oraz do wiadomości zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez Ministra Rozwoju i Technologii, możesz:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skargę do WSA złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie zmiany zezwolenia albo decyzji utrzymującej w mocy poprzednią decyzję.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Do Ministra Rozwoju i Technologii możesz złożyć zażalenie na postanowienie (opinię) zarządzającego strefą, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Czy ta strona była przydatna?