Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Chcesz prowadzić działalność na rynku spożywczym? Planujesz sprzedawać żywność przez internet albo prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Zanim zaczniesz, postaraj się o wpis twojej firmy do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu

Jeśli chcesz prowadzić działalność na rynku spożywczym i planujesz produkować żywność lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid).

Do rejestru muszą zostać wpisane wszystkie zakłady, czyli obiekty stałe oraz obiekty i urządzenia ruchome i tymczasowe, w których produkujesz żywność (albo materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością) lub, z których wprowadzasz ją na rynek.

Musisz uzyskać wpis do rejestru, jeśli:

 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która nie pochodzi od zwierząt
 • sprzedajesz produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej
 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która zawiera zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce
 • prowadzisz zakład działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym także recyklingiem.

Jeżeli chcesz produkować żywność pochodzenia zwierzęcego, musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających Inspekcji Weterynaryjnej.

Możesz działać na rynku spożywczym jako przedsiębiorca, rolnik, a także prowadząc działalność nierejestrową.

Pamiętaj! Jeżeli prowadzisz działalność nierejestrową, to nadal musisz spełnić wszystkie wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dotyczy to także obowiązku uzyskania wpisu do rejestru.

Przeczytaj więcej o działalności nierejestrowej.

W jakich przypadkach wystarczy wpis bez zatwierdzenia

W zależności od typu działalności, jaką chcesz prowadzić, musisz:

 • uzyskać wpis do rejestru albo
 • uzyskać decyzję o zatwierdzeniu zakładu przez Sanepid i wpis do rejestru

Możesz rozpocząć działalność po wpisie do rejestru, bez zatwierdzenia, w przypadku:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • gospodarstw agroturystycznych
 • podmiotów będących drobnymi producentami wina z upraw własnych w rozumieniu ustawy o wyrobach winiarskich w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w roku winiarskim
 • przedsiębiorców wyrabiających określone w ustawie o wyrobach winiarskich wyroby winiarskie z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych lub z miodu z własnej pasieki
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego
 • sklepów zielarskich
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną
 • podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego
 • podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu.

W jakich przypadkach zakład musi zostać zatwierdzony przez Sanepid

Jeśli twoja działalność nie została wymieniona wśród działalności, które nie wymagają zatwierdzenia, musisz złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Zatwierdzenie zakładu to kontrola Sanepidu, który sprawdzi czy zakład spełnia określone normy sanitarne wynikające z przepisów unijnych.

Sanepid w trakcie kontroli będzie sprawdzał twój zakład między innymi pod kątem wyposażenia, wystroju, konstrukcji, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, które służą do produkcji żywności, zaopatrzenia ich w wodę czy wentylację. 

Sprawdź, jak złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Złóż wniosek do powiatowego lub granicznego państwowego inspektora sanitarnego, który jest właściwy ze względu na siedzibę twojego zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład.

Ta zasada dotyczy cię również, jeśli w swojej działalności wykorzystujesz obiekty lub urządzenia ruchome (pojazdy, food trucki, przyczepy gastronomiczne)

Jeżeli produkujesz lub handlujesz żywnością z tak zwanych automatów – złóż wniosek do powiatowego lub granicznego państwowego inspektora sanitarnego, który jest właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.

Jeśli w swojej działalności wykorzystujesz obiekty lub urządzenia tymczasowe (namioty gastronomiczne, kioski i pawilony uliczne) – złóż wniosek do powiatowego lub granicznego państwowego inspektora sanitarnego, odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez twój zakład.

Sprawdź adresy powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Uwaga! Zanim złożysz wniosek do inspektora granicznego, upewnij się telefonicznie, czy jest on właściwy w twojej sprawie. W niektórych przypadkach wniosek należy złożyć do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mimo że zakład ma siedzibę na przykład na terenie lotniska.

Inspektor graniczny odpowiada za sprawy dotyczące terenów na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich, a także jednostek na wodach terytorialnych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada
 • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Złóż wykaz, jeśli zgłaszasz urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności. Wykaz zawiera typ urządzenia, nazwę producenta, rok produkcji oraz datę uruchomienia.

Termin

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny i zawiera wszystkie dokumenty potrzebne do rozpatrzenia twojej sprawy.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze zakład do rejestru zakładów

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, państwowy inspektor sanitarny wpisze twój zakład do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej.

Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru. Dokument zawiera numer wpisu twojego zakładu do rejestru i jest zarazem potwierdzeniem, że twój zakład znajduje się pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną w twojej sprawie, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem państwowego inspektora sanitarnego, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Bieżący wykaz urządzeń

Jeżeli w działalności wykorzystujesz urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności, to masz obowiązek prowadzić ich bieżący wykaz. Dane uaktualniaj przynajmniej dwa razy w roku oraz na żądanie urzędu. W wykazie umieść: typ urządzenia, nazwę producenta, rok produkcji oraz datę uruchomienia.

Nadzór sanitarny

Jeśli zajmujesz się produkcją pierwotną roślinną (gospodarstwa rolne) lub dostawami bezpośrednimi, to twoja działalność podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nadzór dotyczy:

 • obowiązku rejestracji działalności
 • odpowiedniego do zagrożeń i skali dokumentowania produkcji
 • przestrzegania zasad higieny
 • poświadczenia stanu zdrowia twojego personelu
 • jakości używanej wody.

Pamiętaj, że to przede wszystkim na tobie spoczywa odpowiedzialność za dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne żywności i ewentualne szkody na zdrowiu konsumentów.

Sanepid może kontrolować twój zakład w trakcie jego funkcjonowania. Może cię o tym wcześniej poinformować, ale kontrola może być także niezapowiedziana.

Przeczytaj, jakie wymagania trzeba spełnić przed wprowadzeniem na rynek produktów spożywczych.

Czy ta strona była przydatna?