Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Chcesz prowadzić działalność na rynku spożywczym? Planujesz produkować żywność lub sprzedawać ją przez internet? A może chcesz prowadzić np. gospodarstwo agroturystyczne? Zanim zaczniesz, postaraj się koniecznie o wpis twojej firmy do rejestru zakładów podlegających kontroli weterynaryjnej lub sanitarnej. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność na rynku spożywczym zobowiązuje ciebie do przestrzegania wymagań higienicznych i sanitarnych. Dlatego zanim zaczniesz prowadzić firmę zarejestruj ją w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zrób to, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i wytwarzasz lub sprzedajesz żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • sprzedajesz produkty od zwierząt, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej,
 • sprzedajesz lub produkujesz żywność, która ma zarazem środki spożywcze roślinne i produkty od zwierząt (z zastrzeżeniami),
 • zajmujesz się materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym recyklingiem.

Pamiętaj, ze przy niektórych działalnościach Inspekcja nie przeprowadza kontroli przy składaniu wniosku. Wtedy złóż wniosek tylko o wpis do rejestru. Dotyczy to następujących działalności:

 • produkcji i sprzedaży małej ilości plonów rolnych na targu lub w lokalnym sklepie (dostawy bezpośrednie),
 • automatów do sprzedaży żywności,
 • zaplecza mobilnego (np. food truck) lub czasowego (np. namiot lub kiosk gastronomiczny), w którym możesz wytwarzać żywność lub nią handlować – jeśli masz już pozwolenie wydane w innym kraju UE,
 • gospodarstw agroturystycznych,
 • produkcji win gronowych z własnych upraw – nie więcej niż 1 000 hl w ciągu roku, zgodnie z przepisami o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, handlu nimi i organizacji rynku wina,
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych,
 • sklepów zielarskich,
 • handlu detalicznego artykułów, które nie są żywnością oraz obrotu żywnością opakowaną i z długą datą do spożycia,
 • produkcji gazów technicznych,
 • wysyłkowej sprzedaży żywności, w tym przez internet,
 • materiałów i wyrobów, które mają kontakt z żywnością, w tym recyklingu,
 • produkcji pierwotnej, czyli uprawy roślin lub chowu i hodowli zwierząt dla tzw. produktów pierwotnych (np. zbóż, owoców i warzyw, jaj, surowego mleka, miodu). Dotyczy to też łowiectwa, rybołówstwa i zbierania runa leśnego.

W innym przypadku uzyskaj zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru.

Zanim zaczniesz starać się o wpis do rejestru, załatw:

 • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych – jeżeli zajmujesz się dostawami bezpośrednimi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Produkujesz lub handlujesz żywnością z tzw. automatów – złóż wniosek do państwowego inspektora sanitarnego (powiatowego lub granicznego* – w zależności od siedziby twojego zakładu).

W swojej działalności wykorzystujesz np. pojazdy, przyczepy, namioty, kioski gastronomiczne – złóż wniosek do państwowego inspektora sanitarnego (powiatowego lub granicznego), odpowiedniego ze względu na:

 • siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład (zaplecze mobilne)
 • miejsce prowadzenia działalności przez twój zakład (zaplecze czasowe)

* Zanim złożysz wniosek, upewnij się telefonicznie, który z inspektorów zajmie się twoją sprawą (wynika to z wewnętrznych ustaleń urzędów).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wykaz zawiera typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia - w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności.

Termin

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny i zawiera wszystkie dokumenty potrzebne do rozpatrzenia twojej sprawy.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Pamiętaj, że jeśli nie uzupełnisz brakujących informacji w wyznaczonym terminie, to urząd nie zajmie się twoją sprawą.

 1. Dostaniesz wpis zakładu do rejestru zakładów

Jeśli urząd pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, to potem wpisze twoją firmę do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej.

Ponadto dostaniesz zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeśli prowadzisz aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną bez zezwolenia zgodnego z przepisami prawa farmaceutycznego, to urząd wyda decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Warto wiedzieć

Bieżący wykaz urządzeń

Pamiętaj, że jeśli w działalności wykorzystujesz urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności, to twoim obowiązkiem jest prowadzić ich bieżący wykaz. Dane uaktualniaj przynajmniej dwa razy w roku oraz na żądanie urzędu. W wykazie umieść: typ urządzenia, nazwę producenta, rok produkcji oraz datę uruchomienia.

Nadzór sanitarny

Jeśli zajmujesz się produkcją pierwotną roślinną (gospodarstwa rolne) lub dostawami bezpośrednimi, to twoja działalność podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nadzór dotyczy:

 • obowiązku rejestracji przez ciebie działalności,
 • odpowiedniego do zagrożeń i skali dokumentowania produkcji,
 • przestrzegania zasad higieny,
 • poświadczenia stanu zdrowia twojego personelu,
 • jakości używanej wody.

Pamiętaj, że to przede wszystkim na tobie spoczywa odpowiedzialność za dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne żywności i ewentualne szkody na zdrowiu konsumentów. Dlatego zadbaj o odpowiednią informację, że twoja żywność, która znajduje się w sprzedaży – jest bezpieczna. Jeśli zajmujesz się produkcją żywności, rzetelnie informuj o tym, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji dochowujesz wszystkich wymogów higieny zgodnych z przepisami prawa krajowego i europejskiego.

Czy ta strona była przydatna?