Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – przeniesienie do innej izby architektów

Jesteś członkiem Izby Architektów i zmieniłeś miejsce zamieszkania. Złóż wniosek o przeniesienie twojego wpisu na listę członków prowadzoną przez okręgową izbę architektów, w której obszarze teraz mieszkasz. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli złożyłeś wniosek o przeniesienie wpisu na listę członków prowadzoną przez inną okręgową izbę architektów (OIA), to uchwałę w tej sprawnie musi podjąć okręgowa rada izby architektów, do której się przenosisz (przyjęcie) i okręgowa rada izby architektów, do której do tej pory należysz (skreślenie).

Po przeniesieniu będziesz członkiem nowej OIA nadal ze statusem członkowskim "czynny". Od dnia przeniesienia wszystkie obowiązki członkowskie (np. opłata składek) realizujesz w nowej OIA.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do OIA w terminie 14 dni od daty zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przeniesienie do innej okręgowej izby architektów

Biuro OIA sprawdza, czy twój wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane, a w razie potrzeby, może wezwać cię do uzupełnienia braków. Jeśli wniosek jest kompletny, OIA zwraca się do okręgowej rady izby architektów, na której liście członków jesteś do tej pory wpisany o przekazanie twojej dokumentacji członkowskiej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dane osobowe na wniosku:

 • imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • tytuł naukowy i zawodowy
 • PESEL
 • adres aktualnego miejsca zamieszkania
 • numer członkowski wpisu na listę członków okręgowej izby architektów
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do OIA w terminie 14 dni od daty zmiany.

 1. Uchwała w sprawie przeniesienia wpisu na listę członków nowej OIA

Okręgowa rada izby architektów właściwa dla twojego nowego miejsca zamieszkania podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia wpisu na prowadzoną w tej OIA listę członków. Ostateczną (prawomocną) uchwałę o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia wpisu, biuro OIA  przekazuje okręgowej radzie izby architektów, w której byłeś dotąd wpisany na listę członków.

Dokumenty

 1. Uchwała o skreśleniu z listy członków dotychczasowej okręgowej izby architektów

Rada okręgowej izby architektów, w której byłeś dotąd wpisany na listę członków podejmuje uchwałę o skreśleniu cię z listy członków. Dniem skreślenia jest z dzień, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu do nowej okręgowej izby stała się ostateczna.

Dokumenty

 1. Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków okręgowej izby architektów

Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architektów RP każdy architekt (wpisany na listę członków okręgowej izby architektów o statusie "czynny") może uzyskać w każdym czasie w formie dokumentu elektronicznego. Aby uzyskać aktualne zaświadczenia musisz przedtem zarejestrować się na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Biuro OIA w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę członków ma obowiązek wydać zaświadczenie o wpisie na listę członków temu członkowi Izby, który nie ma dostępu do internetu.

Szczegółowe zasady jak uzyskać i korzystać z zaświadczeń znajdziesz w Regulaminie wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i postępowania z tymi zaświadczeniami.

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o dokonanym wpisie na listę członków okręgowej izby architektów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Biuro OIA przekazuje informację o dokonanym w wyniku przeniesienia wpisie nowego członka okręgowej izby architektów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) prowadzącego Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przeniesienie.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie jesteś zadowolony z podjętej uchwały przez radę okręgowej izby architektów, to złóż odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Jeśli Krajowa Rada Izby Architektów nie podejmie uchwały w twojej sprawie w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Składki członkowskie

Składki członkowskie płacisz na rzecz OIA, do której twój wpis został przeniesiony. Obowiązuje to od pierwszego dniem miesiąca następującego po dacie, w której uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.

Wysokość składek członkowskich i innych opłat uchwala corocznie Krajowa Rada Izby Architektów. Najłatwiej znajdziesz te informacje na stronach internetowych okręgowych izb architektów.

Wyszukiwarka czynnych architektów

Na stronie internetowej Izby Architektów RP udostępniona jest wyszukiwarka czynnych architektów członków okręgowych izb architektów.

Czy ta strona była przydatna?