Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – zawieszenie członkostwa w izbie architektów

Jeśli czasowo zaprzestałeś wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, to możesz zawiesić swoje członkostwo w okręgowej izbie architektów. Poniżej dowiesz się jak złożyć wniosek o zawieszenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jesteś członkiem Izby Architektów i złożyłeś wniosek o zawieszenie członkostwa. Uchwałę w tej sprawnie musi podjąć okręgowa rada izby architektów do której należysz. Na liście członków okręgowej izby architektów (OIA) twój status zostanie zmieniony na  "zawieszony".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed zamierzonym terminem czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zawieszenie w prawach członka okręgowej izby architektów

Podaj we wniosku termin, od którego członkostwo miałoby zostać zawieszone.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawartość wniosku:

 • imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • tytuł naukowy i zawodowy,
 • PESEL,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer członkowski wpisu na listę członków okręgowej izby architektów
 • termin, od którego członkostwo miałoby zostać zawieszone.

Termin

Przed zamierzonym terminem czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 1. Uchwała w sprawie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby architektów

Biuro OIA sprawdza, czy twój wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane, a w razie potrzeby, może wezwać cię do uzupełnienia braków.

Okręgowa rada izby architektów podejmuje uchwałę o zawieszeniu w prawach członka OIA na twój wniosek.

W ciągu 7 dni od otrzymania uchwały w twoich aktach osobowych następuje zmiana statusu członka OIA z "czynnego" na "zawieszony".

Dokumenty

Termin

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zawieszenie.

 1. Przekazanie informacji o zawieszeniu w prawach członka okręgowej izby architektów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Biuro OIA przekazuje informację o zawieszeniu w prawach członka OIA do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) prowadzącego Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Zawieszenie w prawach członka OIA oznacza, że nie możesz wykonywać w okresie zawieszenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o skreślenie.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie jesteś zadowolony z podjętej uchwały w sprawie zawieszenia przez radę okręgowej izby architektów, to złóż odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Jeśli Krajowa Rada Izby Architektów nie podejmie uchwały w twojej sprawie w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Konsekwencje zawieszenia

Jeśli jesteś zawieszony w prawach członka OIA to:

 • masz zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzn. np. nie możesz samodzielnie projektować, sprawdzać projektów architektoniczno-budowlanych, sprawować nadzór inwestorski),
 • musisz co miesiąc opłacać składkę członkowską, w wysokości 10% składki podstawowej obowiązującej w danym okresie.

Wysokość składek członkowskich i innych opłat uchwala corocznie Krajowa Rada Izby Architektów. Najłatwiej znajdziesz te informacje na stronach internetowych okręgowych izb architektów.

Zakończenie zawieszenia

Jeśli chciałbyś ponownie być członkiem OIA i zakończyć okres zawieszenia, musisz złożyć taki wniosek do twojej okręgowej izby architektów oraz zapłacić obowiązującą w danym roku opłatę.

Czy ta strona była przydatna?