Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru usług detektywistycznych

Chcesz zamknąć swoją firmę detektywistyczną? W takim przypadku pamiętaj, że musisz wykreślić ją z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Uwaga
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności detektywistycznej. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

  1. Weryfikacja formalna

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wezwie cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

  1. Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje na wniosek przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu wpisu.

Uwaga!

Minister może też wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

  • przedsiębiorca złożył oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, które jest niezgodne ze stanem faktycznym
  • przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ terminie
  • stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalność ci regulowanej przez przedsiębiorcę

W przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, minister z urzędu wykreśli przedsiębiorcę z rejestru. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę skarbową za decyzję wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ministerstwa, masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Zniszczenie danych osobowych

Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z rejestru.

Czy ta strona była przydatna?