Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru działalności kantorowej

Jeśli chcesz zakończyć działalność kantorową musisz wykreślić się z rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca jest obowiązany pisemnie, w razie zaprzestania wykonywania działalności, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc od dnia zaprzestania jej wykonywania. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Uwaga

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności kantorowej.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

7 dni licząc od dnia zaprzestania jej wykonywania.

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalność kantorowej

Wniosek złóż do oddziału okręgowego NBP właściwego dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Wnioski można składać bezpośrednio bądź przesyłać na adres oddziału.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

7 dni licząc od dnia zaprzestania jej wykonywania.

  1. Weryfikacja formalna

1. W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku NBP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

2. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, NBP wykreśla przedsiębiorcę z rejestru w terminie 7 dni.

Termin

7 dni.

  1. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

NBP dokonuje wpisu do rejestru o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności kantorowej zgodnie z jego wnioskiem.

  1. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

NBP wydaje z urzędu zaświadczenie o wykreśleniu wpisu w rejestrze.

NBP jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, informacji o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Termin

7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru o wykreślenie może w terminie 14 dni zwrócić się do Prezesa NBP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy ta strona była przydatna?