Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie czasowego wykonywania usług detektywistycznych

Chcesz czasowo świadczyć usługi detektywistyczne w Polsce? Zgłoś to Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. O tym jak to zrobić przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie podpis zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy mogą w Polsce czasowo świadczyć usługi detektywistyczne bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym celu zostali zobligowani do zgłoszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze czasowego świadczenia usług detektywistycznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;

2. dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej;

3. wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;

4. informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;

5. informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium RP;

6. adres biura na terytorium RP, jeżeli takie posiada. Zgłoszenie może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Termin

Przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług.

  1. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w art. 16a ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wzywa przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Czy ta strona była przydatna?