Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie podmiotu zagranicznego o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia

Zagraniczny przedsiębiorca, który chce prowadzić w Polsce agencję zatrudnienia lub doradztwa personalnego, musi najpierw złożyć zawiadomienie do właściwego urzędu marszałkowskiego. Szczegóły znajdują się w poniższym opisie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zagraniczny przedsiębiorca*, który prowadzi agencję:

 • pośrednictwa pracy
 • doradztwa personalnego
 • poradnictwa zawodowego
 • pracy tymczasowej

może świadczyć takie usługi również w Polsce.


*Przedsiębiorca z:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Islandii, Norwegii, Liechtensteinu
 • państw korzystających ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych z UE

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie składa się przed rozpoczęciem działalności na terytorium Polski.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek złóż do:

 • marszałka województwa właściwego dla miejsca świadczenia usługi
 • marszałka województwa wybranego przez ciebie – jeżeli planowane miejsce świadczenia usługi znajduje się na terenie co najmniej dwóch województw
 • marszałka województwa mazowieckiego – jeśli niemożliwe jest określenie planowanego miejsca świadczenia usługi na terytorium Polski
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę, przybliżone miejsce i termin wykonywania usług, rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Razem z zawiadomieniem złóż tłumaczenie na język polski dokumentu, który uprawnia cię do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub pośrednictwa zawodowego. Tłumaczenie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie płacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Zawiadomienie składa się przed rozpoczęciem działalności na terytorium Polski.

 1. Urząd przyjmie twoje zawiadomienie

Po przyjęciu zawiadomienia, przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność po złożeniu zawiadomienia.

Warto wiedzieć

Poinformuj marszałka województwa o tym, że:

 • przestajesz prowadzić działalność
 • któraś z informacji z zawiadomienia uległa zmianie

Na przekazanie informacji masz 14 dni, licząc od dnia zakończenia działalności lub zmiany którejś z danych.

Czy ta strona była przydatna?