Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Usługa jest realizowana w systemie BDO

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy lub hurtownie i udostępniają klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, za pośrednictwem Rejestru BDO złożą roczne sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów). 

Pamiętaj: Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zobacz więcej: Opłata recyklingowa za torebki foliowe.

Wpisu do Rejestru BDO, na wniosek przedsiębiorcy, dokonują marszałkowie województw.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność handlową i oferują swoim klientom torby z tworzywa sztucznego, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności. Dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Za prowadzenie działalności (tj. prowadzenie sklepu lub hurtowni, w którym oferowane są torby z tworzywa sztucznego) bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

​Pamiętaj: Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDOJeśli jednak wniosek złożyłeś pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r., do czasu wpisania cię przez marszałka do Rejestru BDO, możesz normalnie prowadzić swoją działalność i oferować torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie narażając się na kary.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy marszałkowskie

Usługa jest realizowana w systemie BDO

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wpis do Rejestru BDO

Jeśli chcesz złożyć wniosek skorzystaj z przycisku "Załatw online" na górze strony lub kliknij w link. Przejdziesz do Rejstru BDO, w którym musisz wybrać jeden ze sposobów logowania. Możesz to zrobić m.in. przez Profil Zaufany czy usługę e-dowód. Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniesz przeniesiony na swoje konto w Rejestrze. W menu po lewej wybierz zakładkę Wnioski, następnie guzik Nowy wniosek i Nowy wniosek rejestrowy.

Wypełnij wniosek zgodnie z prowadzoną przez ciebie działalnością. Możesz skorzystać z Instrukcji użytkownika systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO. Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Musisz w nim potwierdzić, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek wyślesz tylko po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Jeśli któreś z tych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, to nie będziesz mógł przejść do kolejnego kroku.

Jeśli nie podlegasz wpisowi do Rejestru BDO z innego powodu, to wypełniasz tylko dział I wniosku.

Termin

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność handlową i oferują swoim klientom torby z tworzywa sztucznego, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności. Dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Za prowadzenie działalności (tj. prowadzenie sklepu lub hurtowni, w którym oferowane są torby z tworzywa sztucznego) bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

​Pamiętaj: Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDOJeśli jednak wniosek złożyłeś pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r., do czasu wpisania cię przez marszałka do Rejestru BDO, możesz normalnie prowadzić swoją działalność i oferować torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie narażając się na kary.

  1. Urząd wpisze cię do rejestru

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję cię o tym drogą elektroniczną oraz przekaże ci twój indywidualny numer rejestrowy. Dostaniesz też login i hasło, za pomocą którego będziesz logował się do systemu BDO oraz składał roczne sprawozdania o wydanych torbach z tworzywa sztucznego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Wpis uzyskasz w ciągu 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż pisemnie, za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

  • Ważne: Wpis do Rejestru BDO może być konieczny także z innych powodów, niż tylko udostępnianie klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułuWpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami).
  • Konto w Rejestrze BDO będzie ci potrzebne, ponieważ za jego pośrednictwem będziesz składał roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Te sprawozdanie będzie zawierało co najmniej informacje o liczbie nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.
  • Pamiętaj o aktualizacji wpisu, np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Masz na to 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Czy ta strona była przydatna?