Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Zakończyłeś prowadzenie stacji kontroli pojazdów? Poinformuj o tym odpowiednie starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz wykreślić swój wpis z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów to złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.


Uwaga!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności gospodarczej – to nie musisz składać wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • starostwa powiatowe

W przypadku, gdy zamykasz stacje kontroli pojazdów w kilku miejscach położonych w różnych powiatach (lub miastach na prawach powiatu), to musisz złożyć odrębne wpisy o wykreślenie z rejestru w odpowiednich urzędach.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotuj i złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek. W praktyce powinno się w nim podać dane, które wskażą jaka firma ma być wykreślona z rejestru. Są to np. nazwa firmy, nazwisko przedsiębiorcy, numer ewidencyjny wpisu, czy też numer NIP przedsiębiorstwa. Niektóre urzędy wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów. Może to być np. oryginał zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Zatem, przed złożeniem wniosku o wykreślenie wpisu skontaktuj się z odpowiednim starostwem albo urzędem miasta na prawach powiatu i dowiedz się co musisz dołączyć do wniosku.

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Ponadto opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

1. Jeśli twój wniosek ma braki urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Jeśli nie uzupełnisz braków, urząd nie wykreśli cię z rejestru.

2. Gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu ma obowiązek wykreślić twoją firmę z rejestru.

  1. Urząd wykreśli twoją firmę z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Po wykreśleniu wpisu, starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu, wyda ci zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Nie płacisz za nie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Czy ta strona była przydatna?