Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Zakończyłeś działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych? Poinformuj o tym odpowiedni urząd marszałkowski. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne, który zamierza zakończyć prowadzenie działalności, składa wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Uwaga!
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności gospodarczej – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zakończenia działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóz wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zakończenia działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

  1. Urząd marszałkowski sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek nie jest kompletny urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków, urząd marszałkowski nie wykreśli ciebie z rejestru. Wtedy otrzymasz decyzję o odmowie wykreślenia z rejestru.

  1. Urząd marszałkowski wykreśli cię z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

  1. Otrzymasz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Urząd marszałkowski wydaje z urzędu zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z rejestru. Zatem nie składasz wniosku u wydanie takiego zaświadczenia. Urząd przekaże informację o wykreśleniu z rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wykreślenia wpisu z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej.

Czy ta strona była przydatna?