Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Prowadzisz działalność w zakresie magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych? Inne podmioty zlecają ci takie usługi? Jeśli tak, to musisz co miesiąc złożyć sprawozdanie o tych podmiotach do Urzędu Regulacji Energetyki, Poniżej dowiesz się, kiedy i jak to zrobić

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa sprawozdanie

Przedsiębiorstwa energetyczne, które zajmują się:

 • magazynowaniem paliw ciekłych
 • przeładunkiem paliw ciekłych
 • przesyłaniem paliw ciekłych
 • dystrybucją paliw ciekłych

Co powinno zawierać twoje sprawozdanie

W sprawozdaniu podaj informacje o podmiocie zlecającym ci usługi magazynowania, przeładunku, dystrybucji lub przesyłu paliw ciekłych, czyli:

 • dane podmiotu, np. imię i nazwisko albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba, numer akcyzowy (jeśli jest), w przypadku osób fizycznych numer i serię dokumentu tożsamości
 • NIP lub PESEL
 • rodzaj i numer koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki
 • numer wpisu do rejestru podmiotów przywożących (jeśli podmiot wpisany jest do rejestru)
 • informację, czy jest on odbiorcą końcowym
 • numer wpisu do rejestru zapasów interwencyjnych
 • rodzaj zleconych usług (magazynowanie, przeładunek, dystrybucja lub przesył paliw)
 • rodzaj paliwa ciekłego – wraz z kodem CN
 • ilość paliwa ciekłego – sumarycznie dla każdego rodzaju usługi w odpowiedniej jednostce miary
 • pochodzenie paliwa ciekłego (przywóz, wytworzenie lub nabycie)
 • miejsce świadczenia przez ciebie usługi (ulica, numer budynku, kod oraz miejscowość – możesz dodatkowo wprowadzić współrzędne geograficzne, zgodnie z systemem WGS-84. W przypadku usług przesyłu lub dystrybucji podaj punkty rozpoczęcia i zakończenia przesyłania paliw)

Sprawozdanie przygotuj w oparciu o prowadzony przez twoją firmę wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem paliwami ciekłym (w tym z zagranicą), podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych. Wykaz powinien zawierać podmioty, którym świadczyłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie składasz co miesiąc. Złóż je w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

Przykład: sprawozdanie za styczeń złóż do 14 lutego.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż sprawozdanie

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Sprawozdanie składane przez zagranicznego przedsiębiorcę

Jeśli sprawozdanie składa przedsiębiorca zagraniczny, to dołącza dokument potwierdzający, że osoba działająca w jego imieniu jest umocowana i uprawniona do jego reprezentacji.

Termin

Sprawozdanie składasz co miesiąc. Złóż je w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

Przykład: sprawozdanie za styczeń złóż do 14 lutego.

 1. Urząd przyjmie twoje sprawozdanie

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie czekaj na odpowiedź z Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd nie wysyła żadnej informacji o tym, że przyjął twoje sprawozdanie.

Warto wiedzieć

Kara za brak sprawozdania lub przekazanie nieprawdziwych danych

Jeśli nie przekażesz w terminie sprawozdania to grozi ci kara 10 000 zł. Natomiast kara za podanie w sprawozdaniu nieprawdziwych danych może wynieść od 10 000 do 50 000 zł. Karę wymierza Prezes URE. Niezależnie od tej kary, Prezes URE może dodatkowo ukarać kierownika twojego przedsiębiorstwa energetycznego. Kara dla kierownika nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Korekta sprawozdania

Jeśli popełniłeś jakiś błąd w sprawozdaniu albo nie podałeś wszystkich danych to złóż korektę. Skorzystaj z tego samego wzoru formularza sprawozdania. Wypełnij od nowa sprawozdanie.

Czy ta strona była przydatna?