Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego

Sprowadzasz często towary i składasz zabezpieczenie celne? Nie musisz tego robić za każdym razem. Złóż zabezpieczenie generalne, dzięki któremu wiele razy wykorzystasz kwoty zabezpieczenia. Zanim to zrobisz, uzyskaj pozwolenie na złożenie tego rodzaju zabezpieczenia. Sprawdź poniżej, jak możesz je dostać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zabezpieczenie celne daje gwarancje, że należności celne dotyczące sprowadzanych towarów zostaną zapłacone. Zabezpieczenie składasz, gdy m.in:

 • obejmujesz towar procedurą celną (dopuszczenie do obrotu, tranzyt, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie)
 • otwierasz magazyn czasowego składowania, miejsce uznane lub skład celny
 • stosujesz ułatwienia płatnicze

Zabezpieczenie możesz złożyć jako:

 • jednorazowe
 • generalne

Zabezpieczenie generalne pozwala na wykorzystanie kwoty zabezpieczenia do wielu operacji, deklaracji lub procedur. Aby jednak skorzystać z tego uprawnienia, uzyskaj pozwolenie.

Kto może dostać pozwolenie

Dostaniesz pozwolenie, jeśli:

 • masz firmę w Unii Europejskiej
 • nie złamałeś (w tym ponownie) przepisów prawa celnego i podatkowego
 • nie masz wyroku za poważne przestępstwo gospodarcze
 • regularnie korzystasz z procedur celnych lub masz pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, lub
 • masz odpowiednie kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

Kwota referencyjna

Jeśli dostaniesz pozwolenie, to wysokość zabezpieczenia stanowi kwotę referencyjną. Kwota ta powinna w każdym czasie pokrywać należności celne w 100%.

Obniżenie wysokości zabezpieczenia generalnego

W przypadku składowania czasowego, składowania celnego, uszlachetniania czynnego, końcowego przeznaczenia, tranzytu i odprawy czasowej (gdzie dług celny jest potencjalny) możesz obniżyć poziom zabezpieczenia do wysokości:  

 • 50% kwoty referencyjnej
 • 30% kwoty referencyjnej
 • 0% kwoty referencyjnej (zwolnienie z zabezpieczenia generalnego)

W przypadku dopuszczenia do obrotu (gdzie powstaje dług celny), obniżenie zabezpieczenia może sięgać:

 • 30% kwoty referencyjnej

Sprawdź, czy spełniasz warunki udzielenia pozwolenia na zabezpieczenie generalne obniżone do 50% lub 30% kwoty referencyjnej.

Jeśli chcesz starać się o zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia (tzw. 0% kwoty referencyjnej), to musisz spełniać warunki zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia generalnego. Izba oceni twoją sytuację finansową przed przyznaniem ci pozwolenia na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia lub zwolnienia z jego złożenia.

Jeśli masz status upoważnionego przedsiębiorcy (pozwolenie AEO), izba sprawdzi tylko, czy twoja sytuacja finansowa pozwala na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia lub zwolnienie z jego złożenia.


Pozwolenie ważne w wielu krajach tylko elektronicznie

Złóż wniosek elektronicznie, jeśli chcesz dostać pozwolenie ważne w Polsce i przynajmniej jeszcze jednym kraju unijnym. Dotyczy to np. zabezpieczenia generalnego w procedurze tranzytu. Wniosek złożysz tylko w formie elektronicznej przez unijny portal dla przedsiębiorców Trader Portal. To oznacza, że nie wypełnisz papierowego wniosku.

Przeczytaj, jak uzyskać dostęp do Trader Portal (TP).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o pozwolenie na co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz złożyć zabezpieczenie generalne.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego

Dokumenty

Kwestionariusz samooceny

Pamiętaj, że wypełniasz tylko te sekcje kwestionariusza, które dotyczą spełnienia przez ciebie wymogów dla uzyskania pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego (Sekcje: 0 i I). Gdy jednocześnie starasz się o obniżenie kwoty zabezpieczenia, wypełnij też sekcje II, III i IV. Więcej informacji na temat wypełniania kwestionariusza samooceny znajdziesz w opracowaniu Ministerstwa Finansów.

Termin

Złóż wniosek o pozwolenie na co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz złożyć zabezpieczenie generalne.

 1. Izba sprawdzi formalnie twój wniosek

Izba sprawdzi, czy we wniosku są wymagane informacje oraz czy twój wniosek spełnia warunki jego przyjęcia. Ponadto izba sprawdzi, czy twój wniosek nie dotyczy tej samej sprawy, w której pozwolenie unieważniono lub cofnięto. Jeśli izba stwierdzi, że twój wniosek jest niekompletny, wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 30 dni od daty dostarczenia ci wezwania.

Jeśli twój wniosek jest poprawny, to data jego złożenia staje się datą jego przyjęcia. Pamiętaj, że nie dostaniesz potwierdzenia przyjęcia twojego wniosku.

Jeśli twój wniosek ma braki formalne, izba wezwie ciebie do ich uzupełnienia. Wtedy datą jego przyjęcia staje się dzień, w którym dostarczysz ostatnie wymagane informacje.

Termin

Izba oceni twój wniosek w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Urząd przeprowadzi czynności audytowe i sporządzi raport

Dyrektor izby administracji skarbowej przeprowadzi czynności audytowe w twojej firmie pod kątem naruszeń przepisów i systemu zarządzania ewidencją handlową oraz transportową (izba sprawdzi m.in. twoje dokumenty oraz to, czy jesteś wypłacalny).

Audyt może również odbyć się w siedzibie twojej firmy i miejscach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz pewnych kryteriów lub warunków, to dostaniesz zalecenia i termin, w którym masz usunąć uchybienia.

Pamiętaj, jeśli jesteś już przedsiębiorcą upoważnionym AEOC, to spełniasz warunki, aby uzyskać pozwolenie. W tym przypadku izba nie będzie prowadzić czynności audytowych.

Na zakończenie czynności audytowych dostaniesz raport, w którym izba może wskazać, że:

 • spełniasz warunki i kryteria do wydania ci pozwolenia, lub
 • ich nie spełniasz – w tym przypadku nie dostaniesz pozwolenia

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Raport zawiera informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez wnioskodawcę danego kryterium lub warunku opisanego w art. 39 UKC.

 1. Dostaniesz pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego

Jeśli spełniasz warunki, to dostaniesz pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego.

Twoje pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli izba nie może wydać ci pozwolenia w tym czasie, dostaniesz powiadomienie o przyczynach przedłużenia się terminu wraz z nową datą wydania pozwolenia. Z reguły nowy termin nie przekracza 30 dni, chyba że izba zadecyduje inaczej.

Izba może też wydłużyć termin na twoją prośbę. Jest to możliwe w sytuacji, gdy chcesz lepiej dostosować się do obowiązujących warunków i kryteriów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją izby, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie złóż do tego dyrektora izby, który wydał decyzję w twojej sprawie. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W odwołaniu opisz, z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Warto wiedzieć

Monitoring zabezpieczenia

Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest ciągłe monitorowanie aktualnego zużycia złożonego zabezpieczenia. Chodzi o to, aby to zużycie nigdy nie przekroczyło kwoty referencyjnej.

Dodatkowo monitoring prowadzi też urząd poprzez:

 • audyt – dla czasowego składowania i procedury składowania celnego;
 • saldowanie przez Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń OSOZ 2 – dla pozostałych procedur celnych.

Saldowanie to forma automatycznego zarejestrowania obciążenia kwotą długu celnego tego zabezpieczenia. Możliwe jest też zwolnienie z obciążenia częściowo lub w całości. Jest tak wtedy, gdy nie ma już ryzyka pojawienia się długu lub gdy on wygaśnie częściowo lub w całości.

W OSOZ 2 możesz też na bieżąco otrzymywać informacje o:

 • poziomie salda zabezpieczenia;
 • obecnej wysokości zabezpieczenia, które możesz wykorzystać do dalszych operacji.

Z kolei monitorowanie kwoty referencyjnej w formie audytu oznacza regularną kontrolę po odprawie. Urząd sprawdza, czy kwota należności celnych oraz innych opłat podlegających zabezpieczeniu nie przekroczyła kwoty referencyjnej w okresie korzystania ze złożonego zabezpieczenia generalnego.

Czy ta strona była przydatna?