Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego

Jesteś rolnikiem? Uprawiasz tytoń lub chcesz nim handlować? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego musi wystąpić producent, który chce zajmować się:

 • uprawą tytoniu
 • produkcją surowca tytoniowego
 • zbytem surowca tytoniowego

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed rozpoczęciem działalności polegającej na uprawie tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Z wnioskiem zwróć się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (OT KOWR), właściwego ze względu na:

 • miejsce zamieszkania i adres albo
 • siedzibę i adres

producenta rolnego, który zamierza uprawiać tytoń, produkować lub zbywać surowiec tytoniowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby oddziału terenowego KOWR, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do OT KOWR w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Termin

Wniosek złóż przed rozpoczęciem działalności polegającej na uprawie tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz decyzję o wpisie do rejestru producentów surowca tytoniowego

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli twoja sprawa nie zostanie załatwiona, możesz złożyć odwołanie lub zażalenie. Złóż je do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Warto wiedzieć

Jeśli zmienią się dane, podane we wniosku o wpis do rejestru, zgłoś to właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Masz na to 30 dni.

Czy ta strona była przydatna?