Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego

Jesteś producentem tytoniu? Co roku musisz składać informację o jego produkcji i zbyciu. O tym kiedy i gdzie należy ją złożyć dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Producenci surowca tytoniowego, którzy uzyskali wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego, muszą co roku do 15 maja składać informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego. Informacja obejmuje dane dotyczące między innymi:

 • powierzchni i lokalizacji uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu w poprzednim roku zbiorów (w tym identyfikatorów działek ewidencyjnych upraw) 
 • zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, w tym:
  • datę zawarcia każdej z umów
  • rok uprawy tytoniu, z którego wyprodukowano zbywany surowiec
  • dane nabywcy surowca
  • masę surowca objętego każdą z umów (wyrażonej w kilogramach z podziałem na grupy odmian tytoniu)
 • szacunkowej masy wyprodukowanego surowca tytoniowego w poprzednim roku zbiorów (wyrażonej w kilogramach, z podziałem na grupy odmian tytoniu)
 • masy surowca dostarczonego nabywcy na podstawie każdej z umów (z podziałem na grupy odmian tytoniu i lata jego zbiorów)
 • stanów magazynowych na dzień 30 kwietnia roku złożenia tej informacji (wyrażonej w kilogramach, z podziałem na grupy odmian tytoniu i lata jego zbiorów)
 • masy surowca zniszczonego od dnia 1 maja roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia tej informacji do dnia 30 kwietnia roku złożenia informacji (wyrażonej w kilogramach)
 • dotyczące roku, w którym jest składana ta informacja – o powierzchni upraw poszczególnych grup odmian tytoniu oraz dotyczące umów zbycia surowca.

Uwaga! Obowiązek informacyjny dotyczy każdego producenta surowca tytoniowego, który prowadził w danym roku sprawozdawczym działalność objętą wpisem do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż do 15 maja.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego złóż do tego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który wpisał cię do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego

Złożenie informacji kończy sprawę – oddział terenowy KOWR przyjmie ją.

Nie otrzymasz żadnego potwierdzenia.

Dokumenty

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby oddziału terenowego KOWR, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do OT KOWR w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Termin

Informację złóż do 15 maja.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Kontrole KOWR

Pracownicy KOWR mogą skontrolować, czy podane przez ciebie dane o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, są zgodne z prawdą. Czynności kontrolne w danym roku zbiorów są wykonywane co najmniej u 5% producentów surowca tytoniowego.

Zmiana danych

Jeśli zmieniły się twoje dane, przekazane w informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, musisz to zgłosić właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego KOWR. Masz na to 30 dni od dnia ich wystąpienia.

Grzywny za brak informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego

Jeśli nie złożysz na czas informacji lub podasz w niej nieprawdziwe dane, możesz otrzymać grzywnę. Natomiast jeżeli w wyniku kontroli powierzchnia uprawy tytoniu będzie większa co najmniej 10% od powierzchni zgłoszonej przez ciebie w informacji rocznej, uprawa tytoniu na powierzchni przekraczającej powierzchnię zgłoszoną zostanie zniszczona na twój koszt.

Czy ta strona była przydatna?