Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26)

Wykorzystujesz pojazd wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej? Chcesz odliczać 100% podatku VAT? Złóż druk VAT-26. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. 

Informację VAT-26 możesz podpisać podpisem elektronicznym - tak zwanymi danymi autoryzującymi.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli prowadzisz firmę i w ramach prowadzonej działalności planujesz kupić samochód osobowy, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, masz prawo do odliczenia podatku VAT na ten zakup. Nie ma przy tym znaczenia, czy kupisz pojazd nowy czy używany. Ważne jest, żebyś zarówno ty jak i sprzedawca, od którego kupujesz samochód, był czynnym podatnikiem VAT.

Ile możesz odliczyć podatku VAT za zakup samochodu osobowego do firmy

 • Odliczenie podatku VAT w 50 %

Możesz odliczyć 50% podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli zamierzasz go używać zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. 

 • Odliczenie podatku VAT w 100 %

Możesz odliczyć 100% podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli zamierzasz go używać wyłącznie do celów służbowych.

Żeby odliczyć pełną wartość VAT (100%) od wydatków związanych z kupnem i użytkowaniem samochodu:

 • zgłoś pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26, tj. informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
 • prowadź szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę do VAT,
 • wprowadź wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie: ustal sposób i zasady wykorzystywania pojazdu; wyklucz użycie do celów prywatnych.

Termin złożenia informacji VAT-26

Jeżeli chcesz odliczyć cały podatek, VAT-26 złóż w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku.

Poniesienie pierwszego wydatku

Pierwszym wydatkiem związanym z samochodem jest wpłata zaliczki na poczet zakupu pojazdu lub usługi (najmu/leasingu), w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Brak złożenia informacji VAT-26 w terminie

Do czasu złożenia VAT-26, urząd uznaje, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, czyli masz prawo do 50% odliczenia VAT. Po złożeniu VAT-26, możesz w 100% odliczyć podatek VAT, począwszy od dnia, w którym złożyłeś informację.

Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów pełnego odliczenia podatku VAT.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

 • 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem – w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania pojazdu wyłącznie na potrzeby firmy,
 • najpóźniej przed dniem, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany sposobu wykorzystania pojazdu (np. chcesz zacząć wykorzystywać samochód do celów innych niż działalność gospodarcza).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Informację VAT-26 złóż we właściwym dla ciebie jako podatnika VAT urzędzie.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby deklarację złożyć w:

Centrum obsługi podatnika

Informację VAT-26 złożysz też w dowolnym centrum obsługi podatnika – czyli jednym z 51 wybranych urzędów skarbowych. W centrum obsługi otrzymasz także informacje potrzebne do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację VAT-26

Jak podpisać formularz interaktywny

Informacje VAT-26 w wersji elektronicznej składasz po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi, czyli podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań.

Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu deklaracji.

Pamiętaj, że nie możesz podpisać deklaracji Profilem Zaufanym i złożyć jej przez ePUAP.

Pełnomocnictwo

Elektroniczną deklarację może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Te upoważnienie jest bezpłatne.

Zobacz jak złożyć upoważnienie UPL-1 do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Pełnomocnika możesz również wyznaczyć do złożenia deklaracji w formie papierowej. Za te pełnomocnictwo - UPL-1P - zapłacisz 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Zobacz więcej o pełnomocnikach i przedstawicielach podatkowych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dowiedz się więcej o zasadach korzystania z interaktywnych formularzy deklaracji.

Termin

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

 • 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem – w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania pojazdu wyłącznie na potrzeby firmy,
 • najpóźniej przed dniem, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany sposobu wykorzystania pojazdu (np. chcesz zacząć wykorzystywać samochód do celów innych niż działalność gospodarcza).
 1. Urząd przyjmie twoją informację VAT-26

Nie czekaj na decyzję z urzędu, bo urząd jej nie wydaje.

Jeśli złożysz informację elektronicznie, urząd przyśle ci urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Przeczytaj jak pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zmiana danych pojazdu

Organy podatkowe uznają, że zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu zobowiązuje do aktualizacji informacji VAT-26 (np. numer rejestracyjny pojazdu zmienia się po wykupie samochodu z leasingu).

Sprzedaż samochodu, a aktualizacja VAT-26

Sprzedaż samochodu osobowego oznacza, że przestajesz wykorzystywać go w działalności gospodarczej. Dlatego musisz złożyć aktualizację VAT-26 najpóźniej w dniu sprzedaży samochodu.

Kary za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązku złożenia informacji VAT-26

Podlegasz karze grzywny do 720 stawek dziennych, jeśli:

 • nie złożysz informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26,
 • złożysz informację VAT-26 po terminie,
 • złożysz informację nieprawdziwą i dokonasz odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o VAT (czyli zastosujesz pełne odliczenie podatku, mimo, że ci nie przysługuje).

Odstąpienie od wymierzenia kary

Urząd odstąpi od wymierzenia kary, gdy złożysz informację po terminie, ale przed dokonaniem czynności sprawdzających, kontrolnych lub wszczęciem postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT.

Czy ta strona była przydatna?