Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26)

Wykorzystujesz pojazd wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej? Chcesz odliczać 100% podatku VAT? Złóż druk VAT-26. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. 

Informację VAT-26 możesz podpisać podpisem elektronicznym - tak zwanymi danymi autoryzującymi.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy może ci przysługiwać prawo odliczenia VAT

Jeśli prowadzisz firmę i w ramach prowadzonej działalności planujesz kupić samochód osobowy, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, masz prawo do odliczenia podatku VAT na ten zakup. Nie ma znaczenia, czy kupisz pojazd nowy czy używany.

Ważne jest, żebyś zarówno ty jak i sprzedawca, od którego kupujesz samochód, był czynnym podatnikiem VAT.

Ile VAT można odliczyć 

 • Odliczenie podatku VAT w 50 %

Możesz odliczyć 50% podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli zamierzasz go używać zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. 

 • Odliczenie podatku VAT w 100 %

Możesz odliczyć 100% podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli zamierzasz go używać wyłącznie do celów służbowych.

Żeby odliczyć pełną wartość VAT (100%) od wydatków związanych z kupnem i użytkowaniem samochodu:

 • zgłoś pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26: informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
 • prowadź szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę do VAT
 • wprowadź wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie: ustal sposób i zasady wykorzystywania pojazdu; wyklucz użycie do celów prywatnych.

Sprawdź zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów pełnego odliczenia podatku VAT.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

 • do  25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosłeś pierwszy wydatek związany z pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT - w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania pojazdu wyłącznie na potrzeby firmy,
 • najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany sposobu wykorzystania pojazdu na przykład, jeśli chcesz zacząć wykorzystywać samochód do celów innych niż działalność gospodarcza.

Pamiętaj! Jeżeli podatnik nie złoży informacji VAT-26 w terminie uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do jego działalności gospodarczej dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym tę informację złoży.


Pierwszym wydatkiem związanym z samochodem jest wpłata zaliczki na poczet zakupu pojazdu lub usługi (najmu/leasingu), w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Informację VAT-26 możesz złożyć:

 • ww włąsciwym urzędzie skarbowym
 • w dowolnym centrum obsługi podatnika działającym w każdym urzędzie skarbowym (poza urzędami wyspecjalizowanymi).

Centra obsługi podatnika to wszystkie urzędy skarbowe, z wyłączeniem wyspecjalizowanych, które działają niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika danego urzędu. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają w szczególności na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.

Jeśli rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów złóż informację w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację VAT-26

Informacje VAT-26 w wersji elektronicznej składasz po podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, czyli podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań.Pamiętaj, że nie możesz podpisać deklaracji Profilem Zaufanym i złożyć jej przez ePUAP.

Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu deklaracji.

Elektroniczną deklarację może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Te upoważnienie jest bezpłatne. Zobacz jak złożyć upoważnienie UPL-1 do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Pełnomocnika możesz również wyznaczyć do złożenia deklaracji w formie papierowej. Za te pełnomocnictwo - UPL-1P - zapłacisz 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Zobacz więcej o pełnomocnikach i przedstawicielach podatkowych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dowiedz się więcej o zasadach korzystania z interaktywnych formularzy deklaracji.

Termin

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

 • do  25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosłeś pierwszy wydatek związany z pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT - w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania pojazdu wyłącznie na potrzeby firmy,
 • najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany sposobu wykorzystania pojazdu na przykład, jeśli chcesz zacząć wykorzystywać samochód do celów innych niż działalność gospodarcza.

Pamiętaj! Jeżeli podatnik nie złoży informacji VAT-26 w terminie uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do jego działalności gospodarczej dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym tę informację złoży.


Pierwszym wydatkiem związanym z samochodem jest wpłata zaliczki na poczet zakupu pojazdu lub usługi (najmu/leasingu), w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

 1. Urząd przyjmie twoją informację VAT-26

Nie czekaj na decyzję z urzędu, bo urząd jej nie wydaje.

Jeśli złożysz informację elektronicznie, urząd przyśle ci urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Przeczytaj, jak pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zmiana danych pojazdu

Organy podatkowe uznają, że zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu zobowiązuje do aktualizacji informacji VAT-26 (np. numer rejestracyjny pojazdu zmienia się po wykupie samochodu z leasingu).

Sprzedaż samochodu, a aktualizacja VAT-26

Sprzedaż samochodu osobowego oznacza, że przestajesz wykorzystywać go w działalności gospodarczej. Dlatego musisz złożyć aktualizację VAT-26 najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonano zmiany przeznaczenia samochodu/ sprzedaży pojazdu.

Kary za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązku złożenia informacji VAT-26

Podlegasz karze grzywny do 720 stawek dziennych, jeśli:

 • nie złożysz informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26
 • złożysz informację VAT-26 po terminie
 • złożysz informację nieprawdziwą i dokonasz odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o VAT (czyli zastosujesz pełne odliczenie podatku, mimo, że ci nie przysługuje).

Odstąpienie od wymierzenia kary

Urząd odstąpi od wymierzenia kary, gdy złożysz informację po terminie, ale przed dokonaniem czynności sprawdzających, kontrolnych lub wszczęciem postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT.

Czy ta strona była przydatna?