Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Jesteś ubezpieczony w KRUS i musisz to udowodnić np. w banku albo gminnym ośrodku pomocy społecznej? Potrzebne ci będzie zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • faksem

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z usługi mogą skorzystać rolnicy, ich małżonkowie, domownicy oraz pomocnicy rolnika objęci ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Sprawę załatwisz w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS, właściwej dla miejsca prowadzenia twojej działalności rolniczej.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Składając wniosek możesz poprosić też o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS. Otrzymasz wówczas zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z odpowiednia informacją. W tym celu wypełnij pole 4 we wniosku.

Dokumenty

  1. KRUS wyda ci zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Czy ta strona była przydatna?