Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - RODO)

Przetwarzasz dane osobowe? Sprawdź, czy musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych i powiadomić o tym fakcie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zanim zdecydujesz o wyznaczeniu inspektora ochrony danych zastanów się, czy w twojej firmie/placówce przetwarzasz dane osobowe w sposób opisany w art. 37 RODO. Jeśli tak, musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych.

Takiego inspektora muszą wyznaczyć m.in.:

  • banki, agencje ubezpieczeniowe, firmy ochroniarskie, operatorzy komórkowi i dostawcy internetu
  • szpitale, przychodnie lekarskie

Kto nie musi wyznaczyć inspektora

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyznaczania inspektorów ochrony danych, takiego inspektora nie muszą wyznaczać np.:

  • lekarze – jeżeli prowadzą indywidualną praktykę
  • adwokaci lub radcowie prawni – jeśli przetwarzają dane o wyrokach skazujących lub naruszeniach prawa

Kto może zostać inspektorem ochrony danych

Inspektorem może zostać osoba, która posiada fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Może to być zarówno twój pracownik, jak i podmiot zewnętrzny.

Jakie zadania ma inspektor ochrony danych

Główne zadania inspektora:

  • organizowanie szkoleń dla pracowników i audytów w zakresie ochrony danych osobowych
  • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Zawiadomienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Wiele firm, jeden inspektor ochrony danych

Grupa przedsiębiorstw (np. grupa kapitałowa) może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych. Każda z tych firm musi przesłać osobne zawiadomienie do UODO.

Poinformuj o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Masz już inspektora ochrony danych? Udostępnij informacje o nim, np. na swojej stronie internetowej.

Czy ta strona była przydatna?