Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - RODO)

W twojej firmie działa inspektor ochrony danych? Chcesz go odwołać i w jego miejsce powołać nowego inspektora? Poinformuj o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca, który wyznaczył w swojej firmie inspektora ochrony danych może go odwołać i wyznaczyć nowego inspektora. O tej zmianie musi poinformować Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Ma na to 14 dni od dnia zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom Prezesa UODO o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?