Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - DODO)

Administrator danych może wyznaczyć osobę zastępującą inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności. Przeczytaj ten opis i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Zawiadomienie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Administrator danych osobowych (podmiot, który przetwarza dane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości), który wyznaczył inspektora ochrony danych, może wyznaczyć osobę zastępującą inspektora w czasie jego nieobecności.

Kto może zostać zastępcą inspektora ochrony danych

Zastępca inspektora ochrony danych musi spełniać takie same warunki jak inspektor ochrony danych, a więc:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom o wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych

Zawiadomienie może złożyć administrator lub jego pełnomocnik.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnikaJeśli chcesz, aby zawiadomienie złożył pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł).

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

  • 0 zł – zawiadomienie o wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych (usługa jest bezpłatna)
  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Opłatę wpłać  na konto na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?