Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych zastępcy inspektora ochrony danych (sądy i organy ścigania)

Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych wyznaczonego przez administratora przetwarzającego dane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zmieniły się? Musisz o tym zawiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak? Dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Zawiadomienie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Administrator (podmiot, który przetwarza dane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości) może wyznaczyć zastępcę inspektora ochrony danych i zgłasza go do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO).

W zgłoszeniu podaje się dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych. Są to

  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Jeśli dane się zmieniły, trzeba poinformować o tym Prezesa UODO. Jest na to 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane zastępcy inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych zastępcy inspektora ochrony danych

Zawiadomienie może złożyć administrator lub jego pełnomocnik.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby zawiadomienie złożył pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane zastępcy inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?