Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych zastępcy inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - DODO)

O każdej zmianie danych kontaktowych dotychczasowego zastępcy inspektora ochrony danych osobowych zawiadom Prezesa UODO. Masz na to 14 dni.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Zawiadomienie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Więcej informacji na temat zastępcy inspektora ochrony danych znaleźć można stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane zastępcy inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom o zmianie danych kontaktowych dotychczasowego zastępcy inspektora ochrony danych wyznaczonego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Zawiadomienie może złożyć administrator, podmiot przetwarzający lub pełnomocnik.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby zawiadomienie złożył pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzęd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane zastępcy inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie w postaci Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia generowanego automatycznie w postaci pliku UPP.xml przez portal biznes.gov.pl.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?