Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Programy wsparcia dla eksporterów

Rozważasz wejście ze swoimi towarami lub usługami na zagraniczne rynki? Skorzystaj z pomocy, którą oferują polskie instytucje. Możesz liczyć na pomoc merytoryczną (informacje na temat rynku), jak również finansową (gwarancje, dofinansowanie handlu zagranicznego).

Pomoc merytoryczna dla eksporterów

Jeśli rozpoczynasz działalność na rynkach zagranicznych, możesz liczyć na pomoc polskich instytucji, które mają przedstawicielstwa za granicą. Są to między innymi Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji, działające przy niektórych ambasadach i konsulatach Polski za granicą.

Spis wszystkich placówek dyplomatycznych i konsularnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadania tych placówek są stopniowo przejmowane przez Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ich spis znajdziesz na stronie internetowej Portalu Promocji Eksportu. Po wejściu na tę stronę kliknij w spis opcji w prawym górnym rogu ekranu, wybierz opcję „Zagraniczne Biura Handlowe”, a następnie wybierz interesujący cię kraj.

Wsparcie informacyjne w handlu zagranicznym oferują także instytucje w Polsce, między innymi:

W ramach wsparcia możesz liczyć między innymi na:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy
 • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych
 • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
 • rozpowszechnianie za granicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem
 • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw, na przykład na imprezach wystawienniczych
 • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach
 • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, na przykład w postaci informatorów gospodarczych
 • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego
 • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych, na przykład o targach międzynarodowych
 • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

Wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) organizuje lub współorganizuje różne formy wsparcia dla firm, które planują nawiązanie relacji handlowych z zagranicznymi partnerami albo chcą zainwestować za granicą.

PFR jest obecnie grupą instytucji finansowych i doradczych wspomagających polski biznes. Do grupy PFR należą:

Zapoznaj się z pełną i aktualną ofertą wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oto 4 przykładowe formy wsparcia eksporterów oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju i instytucje z nim powiązane.

 1. Program „Finansowe Wspieranie Eksportu”

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje różne instrumenty finansowe, które pomagają zmniejszyć ryzyko braku zapłaty za towar eksportowany przez twoją firmę do zagranicznego partnera. Instrumenty te wspierają także usługi świadczone na rzecz zagranicznych partnerów twojej firmy.

W ramach tego programu BGK oferuje między innymi finansowanie przez bank zagraniczny w sytuacjach, gdy kontrahent z zagranicy nie ma wystarczających środków na zakup polskich towarów. Transakcje krótkoterminowe są finansowane poprzez akredytywę dokumentową, a większe i dłuższe – poprzez kredyt dla banku nabywcy (do 85% wartości kontraktu eksportowego).

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela też kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów. Jeśli jesteś eksporterem, to po zrealizowaniu części lub całości kontraktu otrzymasz środki bezpośrednio z BGK, który obciąży rachunek kredytowy importera. Co ważne, jako eksporter nie ponosisz ryzyka braku wypłacalności importera.

W ramach tego programu dla eksporterów dostępne jest prefinansowanie eksportu, czyli krótkoterminowy kredyt obrotowy udzielany polskim eksporterom na realizację kontraktu.

Przeczytaj więcej o programie BGK.

 1. Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Chcesz wzmocnić swoją pozycję na innych rynkach? Nie interesuje cię zwykły handel i chcesz powołać za granicą spółkę dystrybucyjną albo przejąć już istniejącą tam firmę? Możesz skorzystać z Funduszu Ekspansji Zagranicznej, prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PRF TFI).

Fundusz wspólnie z polską firmą inwestuje bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko przedsięwzięcia zagranicznego. Udział Funduszu w tej inwestycji może wynieść do 50% na okres do 10 lat. Będzie on mniejszościowym inwestorem, a zatem strategiczne decyzje o ekspansji zagranicznej pozostaną w rękach zarządu twojej firmy.

Jednak – jak zastrzega PFR TFI – twoja firma powinna mieć odpowiednie doświadczenie i kadrę menedżerską z kompetencjami do poprowadzenia zagranicznego biznesu. Dlatego decyzje o wsparciu są wydawane indywidualnie, po weryfikacji modelu działania sprawdzonego w Polsce.

Przeczytaj więcej o Funduszu Ekspansji Zagranicznej.

 1. Travel Grants

Jeśli twoja mała lub średnia firma prowadzi interesy z partnerem w Norwegii, możesz skorzystać z dotacji Travel Grant. Jest ona przeznaczona na organizację misji gospodarczych, których celem jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi oraz wzmacnianie dwustronnych relacji biznesowych. Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich firm (MŚP) prowadzących działalność w Polsce i oferujących rozwiązania przyjazne środowisku (służące ochronie wód i poprawiające jakość życia).

Możesz otrzymać dotację w kwocie do 2 tys. euro i przeznaczyć ją na:

 • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej
 • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji lub kongresie.

Dostaniesz wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji gospodarczych. Udział w programie należy zgłaszać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 sierpnia 2023 r.

Przeczytaj więcej o programie Travel Grants.

 1. Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego lub podkarpackiego, możesz się starać o sfinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Pomoc państwa dotyczy między innymi:

 • udziału w zagranicznych targach
 • doradztwa w sprawach przeorientowania działalności firmy z krajowej na międzynarodową
 • wydatków na szkolenia, zakup materiałów reklamowych, a nawet środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) związanych z podjęciem działalności eksportowej.

W ramach tego programu możesz otrzymać dla swojego przedsiębiorstwa kwotę do 800 tys. zł. Jednak każdy uczestnik tego programu musi wnieść swój własny udział na poziomie co najmniej 15% wartości całego przedsięwzięcia zmierzającego do wejścia na rynki zagraniczne.

Przeczytaj więcej o programie internacjonalizacji MŚP.

Branżowe Programy Promocji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, na podstawie przeprowadzonych analiz, wybrało 12 branż – posiadających potencjał zarówno eksportowy, jak i wizerunkowy – które są promowane na rynkach światowych ze środków finansowych Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy z tych branż mogą się starać o wsparcie w ramach Branżowych Programów Promocji (BPP), dotyczące przede wszystkim uczestnictwa w targach i podobnych imprezach promujących polskich eksporterów.

Programy te są kierowane do branży:

 • sprzętu medycznego
 • maszyn i urządzeń
 • kosmetycznej
 • „Moda Polska”, obejmującej sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny i jubilerski
 • informatycznej (IT/ICT)
 • meblarskiej
 • biotechnologii i farmaceutyków
 • usług prozdrowotnych
 • polskich specjalności żywnościowych
 • budowy i wykańczania budowli
 • jachtów i łodzi rekreacyjnych
 • części samochodowych i lotniczych.

Operatorami branżowych programów promocji realizowanych w latach 2020–2022 są:

Informacje o Branżowych Programach Promocji znajdziesz także na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Program Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą. Z programu może skorzystać każdy przedsiębiorca. Wsparcie dotyczy głównie udziału w zagranicznych targach i wystawach oraz promocji za pomocą jednolitego systemu identyfikacji wizualnej – jest to logo i wzór graficzny do zamieszczenia na stoiskach polskich firm podczas zagranicznych imprez (targi, wystawy i konferencje).

Przeczytaj więcej o programie Marka Polskiej Gospodarki.

Program wspierania eksportu DOKE

Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE – systemem dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych. Jest to instrument wspierania eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, finansowanym kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

DOKE zapewnia kredytobiorcy stałą stopę procentową przez cały czas spłaty kredytu. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu – dopłat lub nadwyżek pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE. Wsparcie udzielane przez państwo daje polskim eksporterom możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Przeczytaj więcej o programie DOKE.

Narzędzia wsparcia oferowane przez KUKE

KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) pełni funkcję oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie.

Rozwiązania oferowane przez KUKE w ramach wsparcia eksportu:

 • gwarancje dla inwestycji w Polsce generujących eksport
 • zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań eksportera wobec jego dostawców w Polsce i za granicą
 • ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą
 • gwarancje zobowiązań eksportera wynikających z kontraktu z zagranicznym partnerem
 • gwarancja spłaty kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie eksportu
 • ubezpieczenie od braku zapłaty za wyeksportowany towar lub usługę.

Oferta KUKE jest kierowana nie tylko do eksporterów, lecz także do banków, które chcą podzielić się ryzykiem finansowania inwestycyjnego, obrotowego i gwarancyjnego udzielonego swoim klientom lub chcą zwiększyć skalę finansowania na niezmienionym poziomie ryzyka.

Przeczytaj więcej o ofercie KUKE.

Przeczytaj więcej:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.