Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zarejestrować firmę przez pełnomocnika

Nie masz czasu, żeby osobiście załatwić formalności związane z rejestracją firmy? Możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika, który w twoim imieniu złoży dokumenty w odpowiednim rejestrze.

Pełnomocnik do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

Komu możesz udzielić pełnomocnictwa

Nie musisz szukać profesjonalnego pełnomocnika - p ełnomocnikiem do zarejestrowania firmy w CEIDG może być dowolna osoba, pod warunkiem, że ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Co do zasady taką zdolność prawną mają osoby pełnoletnie, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych. Może to być na przykład dorosły członek twojej rodziny.

Jak firmę rejestruje pełnomocnik

Pełnomocnik

  • nie może zarejestrować firmy w CEIDG przez internet
  • może zarejestrować firmę w CEIDG w urzędzie miasta lub gminy.

Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy online, ponieważ pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a podczas rejestracji firmy pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa i dowodu opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik profesjonalny (adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy), może załączyć poświadczone przez siebie kopie tych dokumentów.

Dlatego, jeśli myślisz o rejestracji firmy w CEIDG online, musisz zrobić to samodzielnie.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo

W treści pełnomocnictwa podaj:

  • twoje dane – imię i nazwisko, NIP (jeśli posiadasz), PESEL, serię i nr dokumentu tożsamości
  • dane pełnomocnika – jego imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeśli posiada), adres do doręczeń, a także serię i nr dokumentu tożsamości
  • stopień pokrewieństwa (jeśli takie łączy cię z pełnomocnikiem)
  • do jakich czynności upoważniasz pełnomocnika.

Możesz ustanowić pełnomocnika tylko do zarejestrowania działalności gospodarczej. Takie pełnomocnictwo przestanie obowiązywać po zarejestrowaniu twojej firmy.

Jeżeli chcesz, twój pełnomocnik może pełnić tę funkcję również po zarejestrowaniu firmy. W takim wypadku podaj jego dane w formularzu CEIDG-1.

Pełnomocnik do rejestracji spółki w KRS

Kto może być pełnomocnikiem do rejestracji spółki

Do zarejestrowania spółki w sądzie rejestrowym (KRS), czyli do złożenia wniosku o rejestrację, spółki mogą ustanowić pełnomocnika – ale tylko pełnomocnika profesjonalnego, czyli:

  • radcę prawnego
  • adwokata.

Jeżeli pełnomocnictwo złożono drogą elektroniczną, w systemie S24 lub na Portalu Rejestrów Sądowych (służą do rejestracji spółek przez Internet), sąd może wezwać spółkę do przedstawienia oryginału tego pełnomocnictwa.

Kto ustanawia pełnomocnika do rejestracji spółki w KRS

Spółki osobowe: w ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy może każdy wspólnik samodzielnie lub wszyscy wspólnicy łącznie.

Jeżeli każdy wspólnik udzieli osobno pełnomocnictwa do zarejestrowania spółki i każdy z nich złoży wniosek o wpis do KRS, to uwzględniony zostanie wniosek najwcześniej złożony.

Spółki kapitałowe: w ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy mogą wszyscy członkowie zarządu łącznie (decyzja musi być jednomyślna)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Pamiętaj, że za każdym razem kiedy twój pełnomocnik składa pełnomocnictwo w urzędzie albo w sądzie rejestrowym, konieczne jest opłacenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu – dlatego właśnie warto w treści pełnomocnictwa wskazać stopień pokrewieństwa.

Opłatę skarbową wpłać na rachunek urzędu miasta (gminy, dzielnicy), w którym siedzibę ma urząd/ sąd do którego składasz pełnomocnictwo. Numery rachunków bankowych sprawdzisz na stronie internetowej konkretnego urzędu miasta. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.

W Warszawie funkcjonuje jeden rachunek bankowy dla opłaty skarbowej prowadzony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG albo prokurenta w KRS. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownego uiszczania płaty skarbowej.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.