Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ścieżka do sukcesu cyfrowego: jak ocenić poziom cyfryzacji w firmie

Firmy korzystają z rozwiązań cyfrowych w różnym zakresie i z różną intensywnością. Jednocześnie na rynku istnieją już narzędzia, dzięki którym można ocenić w przedsiębiorstwie poziom cyfryzacji, zdiagnozować obszary, gdzie jej brakuje, czy wskazać możliwe ścieżki rozwoju. Sprawdź, który z testów jest odpowiedni dla twojej firmy.

Dlaczego warto sprawdzić swoją firmę

Na skutek pandemii przedsiębiorstwa zaczęły wdrażać narzędzia i technologie cyfrowe na szeroką skalę, także w nowych obszarach działalności. Coraz więcej firm prowadzi działalność online, oferuje nowe produkty wykorzystujące technologie cyfrowe i wprowadza rozwiązania cyfrowe poprawiające efektywność i komfort pracy.

Cyfryzacja to dziś konieczność, szansa na rozwój i wzrost konkurencyjności na rynku. Firmy, które korzystają z rozwiązań cyfrowych, szybciej reagują na zmiany i lepiej odpowiadają na potrzeby klientów.

Test dojrzałości cyfrowej

Test dojrzałości cyfrowej to bezpłatne narzędzie, które umożliwia analizę i ocenę punktową dojrzałości cyfrowej firmy w 9 obszarach:

 • strategia cyfryzacji
 • kompetencje cyfrowe
 • innowacyjność
 • cyfrowe produkty, usługi lub modele biznesowe
 • narzędzia cyfrowe
 • dane w organizacji
 • infrastruktura ICT
 • cyberbezpieczeństwo
 • komunikacja z klientem.

Wyniki Testu dojrzałości cyfrowej pokazują mocne i słabe strony firmy oraz plasują firmę na tle innych organizacji.

Test kończy się raportem z konkretnymi podpowiedziami, co powinna zrobić firma, żeby podnieść jakość i intensywność rozwiązań cyfrowych.

Test jest polecany firmom zatrudniającym od 10 osób, prowadzącym bardziej złożone procesy w zakresie obsługi klienta i tworzenia nowych produktów czy usług.

Pytania w ankiecie są zamknięte, co oznacza, że wybierasz jedną z dostępnych opcji. Wypełnienie ankiety zajmuje około 20–30 minut.

Udział w Teście daje również dostęp do:

 • cyfrowej wyprawki, w której znajdziesz materiały szkoleniowe i kursy – między innymi na temat cyfryzacji procesów w firmie czy budowania kompetencji cyfrowych pracowników
 • mapy narzędzi i technologii, które mogą ci pomóc w procesie transformacji cyfrowej oraz w rozwoju w obszarach:
  • marketingu i sprzedaży
  • zarządzania przedsiębiorstwem
  • zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
  • zarządzania kapitałem ludzkim
  • wsparcia procesów rozwoju produktu.

Przejdź do Testu dojrzałości cyfrowej.

Firma Bezpieczna Cyfrowo

W programie Firma Bezpieczna Cyfrowo możesz wykonać bezpłatny test diagnozujący poziom zabezpieczenia firmy przed cyberatakami.

Ankieta jest przeznaczona dla firm bez względu na wielkość czy skalę działania – dla mikro‑, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Pytania w ankiecie są zamknięte. Na udzielenie odpowiedzi potrzebujesz około 20–30 min.

Dzięki wynikom ankiety dowiesz się, jaką odporność na cyberzagrożenia ma twoja firma.

Otrzymasz również:

 • plan działań dopasowany do twojej sytuacji, odpowiadający na zdiagnozowane braki
 • dostęp do poradnika zawierającego kompleksową wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, który pozwala przygotować się do certyfikacji w programie Firma Bezpieczna Cyfrowo.

Certyfikacja w programie Firma Bezpieczna Cyfrowo umożliwia znalezienie się na liście Firm Bezpiecznych Cyfrowo. To nie tylko potwierdzenie bezpieczeństwa cyfrowego organizacji, lecz także prestiż, widoczność i zaufanie klientów.

Przejdź do Firmy Bezpiecznej Cyfrowo.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w programie Firma Bezpieczna Cyfrowo.

Weryfikator kompetencji cyfrowych

Weryfikator kompetencji cyfrowych to bezpłatny test sprawdzający stan wiedzy organizacji w obszarach: programowania, Big Data/Data Science, wizualizacji.

Test ocenia umiejętności i pomaga określić ich poziom – po wykonaniu testu otrzymasz wynik procentowy.

Test został stworzony z myślą o przedstawicielach przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu 4.0, którzy wdrażają konkretne rozwiązania cyfrowe w firmie i mają już doświadczenie i wiedzę z zakresu cyfryzacji, ale chcą je dalej rozwijać.

Po wykonaniu testu dostaniesz indywidualną ścieżkę rozwoju:

 • zostaniesz przekierowany do treści szkoleniowych na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym
 • otrzymasz dostęp do materiałów edukacyjnych wraz ze słowniczkiem kluczowych pojęć.

Pytania w ankietach są zamknięte. Na udzielenie odpowiedzi potrzebujesz około 20–30 min.

Przejdź do Weryfikatora kompetencji cyfrowych.

Test AIMIND

Test AIMIND to bezpłatne narzędzie wspierające firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Pomaga ocenić poziom zaawansowania firmy we wdrażaniu i rozwijaniu już istniejących rozwiązań AI oraz poziom gotowości na wdrożenie ich po raz pierwszy. Test pokazuje, jakie czynniki są w tym procesie istotne, na przykład: akceptacja AI przez pracowników czy gotowość infrastruktury.

Test AIMIND jest dostępny dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm z różnych branż, które interesują się AI lub chcą sprawdzić poziom już wprowadzonych rozwiązań.

Ankieta zawiera zamknięte pytania i jej wypełnienie zajmuje około 20 minut.

Po wypełnieniu ankiety otrzymasz plan działania, w którym znajdziesz konkretne sugestie i podpowiedzi dotyczące zwiększenia gotowości na wdrożenie i rozwijanie rozwiązań AI twojej organizacji.

Test AIMIND daje także dostęp do wyszukiwarki dostawców gotowych rozwiązań AI. To może ci ułatwić znalezienie partnerów biznesowych wspierających proces cyfryzacji.

Przejdź do testu AIMIND.

Digital Maturity Assessment

Test Digital Maturity Assessment to bezpłatne narzędzie, które ocenia dojrzałość cyfrową organizacji w 15 kluczowych obszarach.

Dzięki niemu dowiesz się, na jakim jesteś etapie w rozwoju cyfrowym i jak osiągnąć pełną dojrzałość.

Ankieta została stworzona głównie z myślą o fundacjach i organizacjach non-profit, ale może z niej skorzystać każda osoba zainteresowana weryfikacją dojrzałości cyfrowej swojego przedsiębiorstwa.

Test zawiera pytania dotyczące różnych aspektów dojrzałości cyfrowej, takich jak: zarządzanie projektami, innowacje czy dane. Ankieta jest w języku angielskim, a jej wypełnienie zajmuje zaledwie 10–15 minut.

Po wykonaniu testu otrzymasz:

 • szczegółowy raport dotyczący kluczowych aspektów dojrzałości cyfrowej twojej organizacji
 • materiały opisujące te kluczowe aspekty, które pomogą ci w rozwoju cyfrowym.

Ankieta będzie wykorzystywana przez Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs) do diagnozy dojrzałości cyfrowej, przed udzieleniem wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej.

Przejdź do Digital Maturity Assessment.

Skaner ADMA

Skaner ADMA to bezpłatne narzędzie wspierające firmy produkcyjne, głównie z sektora MŚP, w obszarze przemysłu 4.0.

Skaner ADMA analizuje poziom zaawansowania i dojrzałości przedsiębiorstwa w siedmiu kluczowych obszarach:

 • zaawansowane technologie produkcyjne
 • fabryka cyfrowa
 • fabryka ekologiczna
 • kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta
 • organizacja skupiona na człowieku
 • inteligentna produkcja
 • otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Pytania w ankiecie są zamknięte – wybierasz jedną z dostępnych odpowiedzi. Wypełnienie jej zajmuje około 20–30 minut. Ankietę powinni wypełnić co najmniej dwaj lub trzej liderzy głównych obszarów organizacyjnych, w tym: dyrektor zakładu, szef produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży lub HR.

Po wypełnieniu i przesłaniu ankiety zostaniesz przekierowany do raportu na temat twojej firmy, uwzględniającego ocenę w siedmiu obszarach, w skali od 1 do 5.

Raport ułatwia tworzenie planów transformacji i wdrożenia zmian w kierunku Fabryki Przyszłości zgodnie z metodologią ADMA (ang. Advanced Manufacturing). Daje także dostęp do bazy wiedzy – platformy e-learningowej czy biblioteki raportów, z których możesz skorzystać.

Test jest polecany firmom z Polski wschodniej, które chcą się ubiegać o unijne dofinansowanie do automatyzacji i robotyzacji.

Przejdź do Skanera ADMA.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.