Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

E-dowód i podpis osobisty

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) pozwala logować się do portali urzędowych i podpisywać dokumenty wysyłane elektronicznie do urzędów. Przeczytaj, do czego służy e-dowód i jak się nim posługiwać.

Czym jest e-dowód

E-dowód to dowód osobisty wyposażony w warstwę elektroniczną, czyli elektroniczny chip, w którego pamięci są między innymi dane identyfikacyjne właściciela, w tym jego zdjęcie biometryczne.

Chip jest bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej e-dowodu jest możliwe po przyłożeniu dokumentu do specjalnego czytnika.

E-dowód ma zapisany na pierwszej stronie, czyli na awersie, specjalny numer CAN. CAN jest potrzebny, żeby skorzystać z jego elektronicznych funkcji oraz zabezpiecza e-dowód przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione.

E-dowód pozwala:

 • zalogować się do portali urzędowych lub usług świadczonych przez te portale, przez Login.gov.pl
 • podpisać dokument wysyłany elektronicznie do urzędu.

Pamiętaj! Podpis osobisty wywołuje dla urzędu taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Jak uzyskać e-dowód

Od 4 marca 2019 roku wszystkie wydawane dowody mają warstwę elektroniczną.

Proces wymiany dowodów jest rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania.

We wniosku o wydanie e-dowodu, jako powód wymiany, możesz wskazać, że:

 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania
  (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia)
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Jest też sekcja z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Wyraź taką zgodę, jeśli chcesz podpisywać swoim e-dowodem dokumenty.

Pamiętaj! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Do czego służy e-dowód

Nie zmieniły się tradycyjne funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

E-dowód daje dostęp do następujących funkcji elektronicznych:

 • podpisywanie podpisem osobistym dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Pamiętaj! Jeżeli chcesz, żeby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, musisz wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.

 • logowanie do portali administracji publicznej - każdy e-dowód ma certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawierający zestaw danych właściciela dowodu (imię lub imiona, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia) zapisany wewnątrz e-dowodu, który pozwala się zalogować.

Ważne dla przedsiębiorcy portale, do których zalogujesz się mając e-dowód, to m.in.:

 • dokument podróży: w warstwie elektronicznej e-dowodu znajdą się dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Dzięki temu jest to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W e-dowodzie znajduje się też aplikacja ICAO. Dzięki temu możesz być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.
 • potwierdzanie obecności e-dowodem: przy użyciu certyfikatu obecności możesz potwierdzić swoją obecność w określonym miejscu i czasie. Certyfikat potwierdzenia obecności nie wymaga podania kodu PIN i jest zamieszczony w e-dowodzie każdej osoby.

Przeczytaj, jak załatwiać sprawy urzędowe na Biznes.gov.pl

E-dowód umożliwia ci też korzystanie z podpisu kwalifikowanego: można w nim zamieścić elektroniczne dane, które umożliwiają składanie takiego podpisu.

Aby to zrobić, skontaktuj się z firmą, od której kupiłeś podpis kwalifikowany. Dzięki umieszczeniu swojego podpisu kwalifikowanego w e-dowodzie, możesz mieć jedną kartę (e-dowód), którą będziesz się posługiwać używając podpisu kwalifikowanego dowolnego dostawcy certyfikatów. Pamiętaj, że dostawca podpisu kwalifikowanego musi być wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Jakie wyposażenie i oprogramowanie są potrzebne

Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, na przykład zalogować się do serwisu Biznes.gov.pl, musisz:

 • mieć czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu
 • mieć smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App.

Czytniki

Czytniki można kupić w sklepach z elektroniką lub stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ich cena zazwyczaj oscyluje w granicach 250-300 zł. Jest to jedyny koszt, jaki będziesz musiał ponieść w związku z korzystaniem
z e-dowodu.

Czytnik powinien być zgodny ze:

Oprogramowanie

Jeśli chcesz korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, musisz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu, czyli E-dowód menadżer.

Jeśli chcesz korzystać z podpisu osobistego i dzięki temu podpisywać elektronicznie dokumenty, które masz na swoim komputerze, musisz mieć oprogramowanie do podpisu osobistego, czyli E-dowód podpis elektroniczny.

Aby korzystać z tych funkcji możesz użyć również aplikacji eDO App.

Możesz je pobrać za darmo ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/e-dowod.

Jak zalogować się e-dowodem do Biznes.gov.pl

Jeśli chcesz zalogować się e- dowodem do Biznes.gov.pl, musisz w oknie logowania wybrać przycisk „Zaloguj się przez Login.gov.pl”.

Przycisk Login.gov.pl

W kolejnym oknie, wybierz przycisk „e-dowód” i postępuj zgodnie ze wskazówkami systemu.

 • Podłącz czytnik NFC do komputera. Upewnij się, czy masz zainstalowane oprogramowanie dowodu.
 • Umieść dowód na czytniku. Pozostaw go tam do zakończenia logowania.
 • Otworzy się okno oprogramowania dowodu.
 • Wpisz numer CAN (znajdziesz go na awersie swojego e-dowodu) i kliknij przycisk „Dalej”.
 • W prawym, dolnym rogu monitora pojawi się systemowy komunikat o poprawnym załadowaniu certyfikatów e-dowodu. Ikona oprogramowania dowodu powinna zmienić kolor na czerwony.
 • Następnie kliknij przycisk „Zaloguj się”.
 • Pojawi się okno z certyfikatem identyfikacji. Kliknij przycisk „OK”.
 • W oknie przeglądarki lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 4-cyfrowy kod PIN i kliknij przycisk „OK”. Kod ustalasz w trakcie odbierania e-dowodu w urzędzie. Możesz to także zrobić później, elektronicznie.
 • W tym momencie poprawnie zalogujesz się.

Jak podpisać e-dowodem pismo elektroniczne

Poza logowaniem się do e-usług i potwierdzaniem swojej tożsamości w serwisach publicznych, możesz używać e-dowodu do podpisywania elektronicznych pism,
w tym na przykład twoich wniosków. W tym celu:

 • połóż e-dowód na swoim czytniku podłączonym do komputera
 • w oknie oprogramowania dowodu, które się otworzy, wpisz numer CAN (znajdziesz go na awersie swojego e-dowodu)
 • uruchom oprogramowanie do podpisu osobistego (E- dowód podpis elektroniczny) oraz wybierz plik, który chcesz podpisać
 • w oknie oprogramowania lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 6-cyfrowy kod PIN 2.

Natomiast aby podpisać pismo przy wykorzystaniu aplikacji eDO App musisz:

 • otworzyć aplikację mobilną eDO App
 • w menu wybrać opcję: Podpisz dokument
 • wybrać dokument, który chcesz podpisać
 • kliknąć PODPISZ, jeżeli wszystko się zgadza
 • wpisać numer CAN
 • przyłożyć e-dowód do telefonu i podać 6-cyfrowy kod PIN2
 • podpisany dokument zostanie zapisany na twoim telefonie w pobranych plikach.

Uwaga! Nie wszystkie serwisy administracji umożliwiają podpisywanie wniosków elektronicznych podpisem osobistym. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji e-usługi, sprawdź z jakiej metody podpisywania elektronicznego możesz skorzystać.

Pamiętaj! Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktac z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.