Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak odszukać i pobrać dokument z konta w serwisie Biznes.gov.pl

Sprawdź, jak w Koncie Przedsiębiorcy znaleźć i pobrać dokument przesłany przez urząd, w odpowiedzi na wysłany przez ciebie wniosek. Dowiedz się, gdzie w Koncie Przedsiębiorcy znajdziesz zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Gdzie znaleźć dokument przesłany przez urząd na Konto Przedsiębiorcy

Przeczytaj, jak znaleźć - krok po kroku - dokument przesłany na twoje Konto Przedsiębiorcy przez urząd, na przykładzie Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto w serwisie Biznes.gov.pl - wejdź w zakładkę Konto Przedsiębiorcy.

Zakładka konto przedsiębiorcy

Krok 2: Z menu po lewej stronie wybierz Moje sprawy

Moje sprawy w menu na Koncie przedsiębiorcy

Krok 3: Na liście spraw odszukaj sprawę, w której złożyłeś wniosek o wydanie Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Kliknij w tę sprawę - tytuł sprawy jest linkiem, który prowadzi do szczegółowych informacji. Otworzy się okno z linkami do wszystkich dokumentów związanych z tą sprawą:

  • UPD – urzędowe potwierdzenie dostarczenia
  • ZAS-W - zaświadczenie
  • Odpowiedź z urzędu – pismo przewodnie
  • UPP – urzędowe potwierdzenie przedłożenia
  • Wniosek wysłany do urzędu

Krok 4: Pobierz Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - kliknij w link ZAS-W lub w niebieską ikonę PDF i zapisz plik na dysku komputera.

Jak pobrać zaświadczenie

Jeśli chcesz również pobrać UPD, czyli urzędowe potwierdzenie dostarczenia albo UPP, czyli urzędowe potwierdzenie przedłożenia, wybierz właściwy dokument z listy. W oknie które się otworzy, wybierz przycisk Pobierz PDF.

UPP to rodzaj urzędowego potwierdzenia wysyłania i potwierdza, że skutecznie dostarczyłeś dokument. Urzędowe poświadczenie przedłożenia jest wystawiane automatycznie przez system w momencie wpłynięcia dokumentu do elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dokumenty zostaną zapisane na dysku twojego komputera.

Jak pobrać zaświadczenie w formacie PDF

Przeczytaj, jak potwierdzić wysłanie lub odbiór wniosku wysłanego przez internet.

Gdzie w Koncie Przedsiębiorcy znaleźć zaświadczenie o wpisie do CEIDG

Zaświadczenia o wpisie twojej firmy do CEIDG mogą być wymagane przede wszystkim przez banki, na przykład wtedy, gdy starasz się o kredyt dla firmy, a czasami również gdy zakładasz konto firmowe.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Jeżeli chcesz pobrać zaświadczenie o wpisie do CEIDG, zaloguj się do Konta Przedsiębiorcy. Pamiętaj, żeby zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem.

W sekcji Moja firma, po prawej stronie ekranu, znajdziesz link Pobierz zaświadczenie. Wybierz ten link i pobierz dokument potwierdzający wpis do CEIDG.

Link do Zaświadczenia o wpisie do CEIDG

Wydruk pochodzący z Konta Przedsiębiorcy jest dokumentem, którym możesz posługiwać się w kontaktach z innymi przedsiębiorcami – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG jest bezpłatne.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.