Czy mogę skorzystać z tzw. małego ZUS

Jeżeli jesteś nowym przedsiębiorcą i właśnie rejestrujesz działalność gospodarczą w CEIDG, masz prawo skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.

Pamiętaj, że zgłaszając się do ubezpieczeń przy rejestracji działalności, w druku ZUS ZUA jako kod ubezpieczenia wpisujesz 05 70 00 (ostatnie dwa zera oznaczają, że nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury i renty oraz nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności). Po upłynieciu terminu korzystania z "małego ZUS", musisz ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń.

Wiedz też, że 24 miesiące "małego ZUS" oznaczają pełne miesiące. Jeśli założysz firmę np. drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później przejdziesz na "duży ZUS"

Do płacania niższych składek nie są uprawnieni:

  • przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat byli zarejestrowani w CEIDG,
  • osoby, które w ramach działalności świadczą pracę na rzecz byłego pracodawcy (o ile wykonują taką samą pracę jak wcześniej na podstawie umowy i pracę),
  • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby zobowiązane do opłacania składek, nieposiadające zarejestrowanej działalności (np. osoba prowadząca szkołę niepubliczną, twórca, artysta).

Prawo do skorzystania z tzw. małego ZUS oznacza, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględnia 30% najniższego wynagrodzenia brutto (w 2016 r. - 555,00 zł).

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą korzystać z preferencyjnego rozwiązania, jako podstawę naliczania składek uwzględniają 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2016 r. - 2433,00).

Jeżeli szukasz więcej informacji na temat obowiązków wobec ZUS, zapoznaj się z informacjami w dziale Ubezpieczam się.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie