Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestruj firmę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, którą chcesz zamknąć? Złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zaprzestałeś wykonywania działalności gospodarczej, to złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wyrejestrowanie firmy możesz złożyć w dowolnym terminie, informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności). Pamiętaj, że nawet jeśli zgłosisz zakończenie działalności do CEIDG w późniejszym terminie, masz inne, terminowe obowiązki np. sporządzenie spisu z natury i poinformowanie urzędu skarbowego 7 dni przed zakończeniem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • miasta na prawach powiatu
 • Ministerstwo Rozwoju

Wniosek możesz złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku właściwą instytucją jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Możesz także złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go w twoim imieniu do systemu CEIDG. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

 • Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejsze dla ciebie będzie przygotowanie i podpisanie wniosku online. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku, przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią ci uzupełnianie kolejnych rubryk.

 • Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Możesz także wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Wyrejestruj firmę przez telefon

Jeśli chcesz wyrejestrować firmę, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis.

 • Złóż wniosek osobiście

Możesz złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne! Wykreślając się w urzędzie miasta lub gminy zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Wniosek o wykreślenie z CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

 • Wyślij wniosek listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Dokumenty

Termin

Wniosek o wyrejestrowanie firmy możesz złożyć w dowolnym terminie, informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności). Pamiętaj, że nawet jeśli zgłosisz zakończenie działalności do CEIDG w późniejszym terminie, masz inne, terminowe obowiązki np. sporządzenie spisu z natury i poinformowanie urzędu skarbowego 7 dni przed zakończeniem działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o niepoprawności tego wniosku.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

 1. Zostaniesz wykreślony z CEIDG

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o wykreśleniu. Wykreślenie jest dokonane z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG.

Aby pobrać zaświadczenie o wykreśleniu odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii poinformuje elektronicznie o twoim wykreśleniu urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy (w tym organy prowadzące rejestry działalności regulowanej).

Termin

Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Warto wiedzieć

Konto bankowe

Dowiedz się jak zlikwidować firmowe konto w banku.

Kontynuacja działalności spółki cywilnej

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, możesz zakończyć działalność jednoosobową, ale kontynuować ją w formie spółki cywilnej. Jeżeli jednocześnie prowadzisz  jednoosobową działalność gospodarczą oraz jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzasz zrezygnować wyłącznie z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, to: w formularzu CEIDG zaznacz wniosek o zmianę wpisu w CEIDG a następnie wskaż, iż działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych.

Powinieneś także poinformować o zakończeniu działalności spółki cywilnej na formularzu RG-OP (zobacz, jak wyrejestrować spółkę z REGON).

Poinformowanie innych urzędów

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną informacje o wyrejestrowaniu działalności do: urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wyrejestrowanie płatnika) albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przy zakończeniu działalności będziesz miał jednak kilka innych obowiązków dotyczących m.in. wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS, wyrejestrowania z VAT, rozliczenia podatków, wyrejestrowania kasy fiskalnej.

Informacje udostępniane są także odpowiednim organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń i licencji (te, które udzieliły ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w twoim wpisie w CEIDG). W niektórych przypadkach, będziesz musiał samodzielnie się wyrejestrować. Najlepszym sposobem będzie skontaktowanie się z organem koncesyjnym i dopełnienie wszystkich formalności związanych z zakończeniem działalności.

Sprawdź co zrobić z koncesjami, zezwoleniami, licencjami po tym jak zakończysz prowadzenie działalności.

Przywrócenie działalności w CEIDG

Nawet jeśli zgłosiłeś do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), możesz zgłosić, że zmieniłeś zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzisz działalność. Składasz wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznaczasz odpowiednie pola. Pamiętaj jednak, że kończąc działalność masz inne obowiązki, dotyczące np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. „Przywrócenie" działalności może wiązać się z dodatkowymi formalnościami np. w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu" to ta sama firma

Jeśli np. wykreśliłeś firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrowałeś nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Dotyczy to sytuacji, w której we wpisie wykreślonym, data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

Czy ta strona była przydatna?