Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestruj firmę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, którą chcesz zamknąć? Złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru CEIDG złóż w sytuacji, gdy już faktycznie zakończyłeś prowadzenie działalności. Zakończeniem prowadzenia działalności będzie także jej przekształcenie w spółkę wpisaną do KRS. Dowiedz się jak zakończyć działalność gospodarczą krok po kroku.

Pamiętaj! Jeśli myślisz o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie musisz wyrejestrowywać firmy, skorzystaj z możliwości jej zawieszenia.

Wykreślenie z CEIDG, a spółka cywilna

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, wniosek o wykreślenie będzie oznaczał zakończenie również tej działalności. Dlatego, jeśli planujesz zostać w spółce cywilnej, zamiast wniosku o wykreślenie złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz działalność tylko w formie spółki cywilnej. Jeśli kończysz działalność w spółce, ale chcesz kontynuować ją indywidualnie - złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że chcesz wykreślić informację o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG.

W przypadku zakończenia działalności spółki cywilnej pamiętaj o wykreśleniu spółki cywilnej z rejestru REGON.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej możesz złożyć do CEIDG przez internet. Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

 • Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejszym sposobem złożenia wniosku jest przygotowanie go i podpisanie online. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Uwaga! Jeśli nie masz jeszcze konta na stronie CEIDG, skorzystaj z instrukcji, która poprowadzi cię krok po kroku przez proces rejestracji.

 • Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie chcesz korzystać z opcji podpisywania elektronicznego możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Wyrejestruj firmę przez telefon

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Złóż wniosek osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne! Wykreślając się w urzędzie miasta lub gminy zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Wniosek papierowy o wykreślenie z CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

 • Wyślij wniosek listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Dokumenty

Termin

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o niepoprawności tego wniosku.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

 1. Zostaniesz wykreślony z CEIDG

Aby pobrać zaświadczenie o wykreśleniu odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Dzięki zasadzie "jednego okienka", CEIDG prześle informacje o wykreśleniu twojej działalności gospodarczej do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli twoja działalność wymagała koncesji lub zezwolenia). Jeżeli jednak rezygnujesz tylko z części działalności – tej, która jest objęta koncesją, zezwoleniem lub wpisem, sam musisz powiadomić właściwy urząd.

Termin

Z chwilą zamieszczenia danych w CEIDGN, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Warto wiedzieć

Przywrócenie działalności w CEIDG

Nawet jeśli zgłosiłeś do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), możesz zgłosić, że zmieniłeś zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzisz działalność. Składasz wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznaczasz odpowiednie pola. Pamiętaj jednak, że kończąc działalność masz inne obowiązki, dotyczące np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. „Przywrócenie" działalności może wiązać się z dodatkowymi formalnościami np. w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu" to ta sama firma

Jeśli np. wykreśliłeś firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrowałeś nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Dotyczy to sytuacji, w której we wpisie wykreślonym, data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

Czy ta strona była przydatna?