Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

VAT przy zawieszeniu firmy

W okresie zawieszenia nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięcznej) albo VAT-7K (kwartalnej). Musisz jednak pamiętać o kilku zasadach:

  • musisz złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym prowadziłeś działalność. Oznacza to, że jeżeli zawieszenia dokonano w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres musisz złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K
  • jeżeli dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo importujesz usługi lub nabywasz towary, w zakresie których jesteś podatnikiem, musisz złożyć odpowiednią deklarację
  • deklarację VAT podczas zawieszenia działalności składasz również w przypadku korekty proporcji VAT (dotyczy podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są w związku z tym zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego)
  • jeżeli w okresie zawieszenia chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku (np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu) musi złożyć deklarację VAT-7 albo VAT-7K ponieważ złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku
  • jeżeli okaże się, że musisz skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji, również robisz to w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywał czynności opodatkowane VAT, jesteś zobowiązany – przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będziesz wykonywał te czynności. Jeśli złożysz zawiadomienie, nie zostaniesz wykreślony z rejestru VAT albo Twój status podatnika VAT zostanie przywrócony na okres wskazany w zawiadomieniu.

Przesyłanie JPK_VAT

Jeśli masz zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie musisz wysyłać JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

VAT UE

Jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT UE ale nie dokonujesz w trakcie zawieszenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musisz składać deklaracji VAT UE.

Czy ta strona była przydatna?