Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj spółdzielnię w Krajowym Rejestrze Sądowym

Aby spółdzielnia mogła zacząć działać, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dowiedz się jak złożyć wniosek o wpis spółdzielni do KRS.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

 Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest spółdzielnia

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Jak złożyć wniosek o rejestrację spółdzielni

Wniosek o rejestrację spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców złożysz do KRS tylko przez internet, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Składanie wniosku przez PRS musisz rozpocząć od założenia konta użytkownika w tym portalu. Do tego potrzebny jest adres e-mail oraz hasło. Założenie konta wymaga też autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Pamiętaj, że możesz założyć tylko jedno konto autoryzowane tymi podpisami.

Przeczytaj instrukcję rejestracji konta użytkownika Portalu Rejestrów Sądowych.

Po zalogowaniu na swoje konto możesz zacząć uzupełniać wniosek - wybierz formę prawną podmiotu - spółdzielnię i znajdź właściwy wniosek o rejestrację.

Formularz wniosku trzeba wypełnić w języku polskim.

Wniosek muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku

Do wniosku dołącz:

 • statut spółdzielni
 • protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej
 • ewentualnie inne dokumenty, na przykład  pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Dokumenty dołączane do wniosku muszą być podpisane elektronicznie. System akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".

Ważne! W systemie PRS nie załączasz aktów notarialnych. Wystarczy, że przy załączniku uzupełnisz pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego.

Ile kosztuje rejestracja spółdzielni 

500 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Gdzie zapłacić: opłaty wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do systemu e-Płatności. Możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta właściwego dla siedziby sądu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Sądu rejonowego w Olsztynie to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Olsztyn.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe

Wniosek o rejestrację spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców złożysz do KRS tylko przez internet, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

W Portalu Rejestrów Sądowych wskazujesz "Sąd, do którego składany jest wniosek". Będzie to sąd rejonowy właściwy dla siedziby spółdzielni. W większości przypadków to pole zostanie uzupełnione automatycznie przez system, na podstawie wskazanego wcześniej adresu siedziby spółdzielni.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Sąd rejestrowy rozpozna wniosek w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Termin wydłuży się, jeśli sąd stwierdzi, że wniosek ma braki. W takim wypadku sąd rozpozna wniosek w terminie 7 dni od usunięcia braków. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek termin na rozpoznanie wniosku może się wydłużyć do miesiąca.

Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz kompletny wniosek, to za termin złożenia wniosku o rejestrację spółdzielni będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

Jak możesz się odwołać

Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania zapadnie postanowienie odmawiające rejestracji spółdzielni, to przysługuje ci odwołanie.

Jeżeli rozstrzygnięcie w twojej sprawie wydał referendarz sądowy, możesz wnieść skargę, którą rozpatrzy sędzia sądu rejonowego. Dopiero wydanie postanowienia przez sędziego sądu rejonowego w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza zamyka proces pierwszej instancji i otwiera drogę do apelacji.

Jeżeli rozstrzygnięcie w twojej sprawie wydał sędzia, masz prawo wnieść apelację do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję. Zrób to w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Jakie są obowiązki po rejestracji

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić:

 • dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:
  • 21 dni od dnia wpisu spółdzielni  do KRS
  • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.
 • beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); zgłoszenia musisz dokonać w terminie 7 dni od daty wpisania do KRS

Przeczytaj:

 Sprawdź także:

Jak zgłosić zmianę danych spółdzielni w KRS

Jeżeli po rejestracji spółdzielni nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia, na przykład zmiana siedziby, zmiana nazwy, to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Przeczytaj, jak zgłosić zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Czy ta strona była przydatna?