Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych

Jesteś operatorem pocztowym i chciałbyś zakończyć tę działalność. Zawiadom o tym UKE. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako operator wykonujący działalność pocztową wpisany do rejestru operatorów pocztowych masz obowiązek zgłoszenia do Prezesa UKE faktu zakończenia działalności pocztowej w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

Uwaga!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności pocztowej.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoś zakończenie wykonywania działalności pocztowej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgłoszenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej.

Termin

W terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności pocztowej.

  1. Wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem wykreśla wpis z rejestru operatorów pocztowych. Otrzymasz zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru operatorów pocztowych.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, UKE przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd zajmie się twoją sprawą jak najszybciej.

Czy ta strona była przydatna?