Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o zakończeniu albo zawieszeniu wytwarzania energii w małej instalacji

Zawiesiłeś albo zakończyłeś prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji? Masz obowiązek poinformować o tym Urząd Regulacji Energetyki. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Poinformuj Urząd Regulacji Energetyki o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małej instalacji. Masz na to 14 dni – licząc od dnia zakończenia albo zawieszenia działalności. Jeśli nie zrobisz tego, to narazisz się na karę finansową. Wynosi ona 1000 zł. Decyzję o jej nałożeniu wyda ci Urząd Regulacji Energetyki.


Uwaga

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności gospodarczej – to nie musisz składać informacji o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małej instalacji. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia działalności w zakresie małej instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Informację złóż do tej komórki Urzędu Regulacji Energetyki (URE), która wpisała twoją firmę do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Będzie to:

1) oddział terenowy URE, na którego obszarze działania masz siedzibę albo miejsce zamieszkania (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą),

2) Departament Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie – gdy twoja instalacja wytwarza energię:

 • wykorzystując biomasę – „BM”;
 • wykorzystując biogaz inny niż biogaz rolniczy„BG”;
 • wykorzystując mieszanki biopłynów z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy),

3) Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE w Warszawie – gdy twoja instalacja wytwarza energię:

 • wykorzystując biomasę – „BM” w kogeneracji;
 • wykorzystując biogaz inny niż biogaz rolniczy, w kogeneracji – „BG”;
 • wykorzystując mieszanki biopłynów z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy), w tym w kogeneracji.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację o zakończeniu albo zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małej instalacji

Dokumenty

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Wpłać ją na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, do którego składasz wniosek. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Informację złóż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia działalności w zakresie małej instalacji.

 1. Urząd zmieni twój wpis w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji

Urząd wpisze w rejestrze informację o zakończeniu albo zawieszeniu wykonywania przez ciebie działalności w zakresie wytwarzania energii w małej instalacji. Swój wpis znajdziesz ma stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują w jakim terminie urząd dopisze w rejestrze informację o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania przez ciebie działalności w zakresie małej instalacji.

Warto wiedzieć

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?