Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej (wewnątrz kraju)

Chcesz skorzystać z odprawy scentralizowanej w Polsce? Umożliwi ci ona sprawne zarządzenie odprawami celnymi w jednym miejscu (oddziale celnym), gdy w tym samym czasie twoje towary są w innych miejscach na terenie kraju (np. oddziałach celnych lub miejscach uznanych). Ponadto, masz większą kontrolę nad transakcjami celnymi. Zanim jednak z niej skorzystasz, uzyskaj pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Krajowa odprawa scentralizowana pozwala na rozdzielenie miejsca złożenia zgłoszenia i miejsca przedstawienia towaru. To oznacza, że możesz zgłosić w oddziale celnym (urzędzie nadzoru) towary, które fizycznie znajdują się np. w jednym z miejsc uznanych (urzędzie przedstawienia), zlokalizowanym poza siedzibą twojej firmy. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli odprawiasz towary w różnych miejscach, a nie masz tylu specjalistów do ich obsługi.

Możesz skorzystać z odprawy scentralizowanej poprzez:

Pamiętaj, że jeśli korzystasz ze standardowego lub uproszczonego zgłoszenia, to towar przedstawiasz w godzinach pracy urzędu.

Aby móc skorzystać z odprawy scentralizowanej, musisz mieć pozwolenie.

Warunki uzyskania pozwolenia na krajową odprawę scentralizowaną

Możesz starać się o pozwolenie, jeśli masz:

Twój wniosek o odprawę scentralizowaną może dotyczyć:

Ułatwienia płatnicze w podatku

Jeśli masz pozwolenie oraz status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, możesz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Dotyczy to zarówno zgłoszeń dokonywanych w formie uproszczonej, jak i w zwykłym trybie.

Kiedy krajowe pozwolenie nie jest potrzebne

Nie musisz mieć pozwolenia, jeśli oddziały celne, w których składasz zgłoszenie i przedstawiasz towary, podlegają temu samemu urzędowi celno-skarbowemu (CUDO).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o pozwolenie co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz skorzystać z odprawy scentralizowanej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera dane beneficjenta oraz rodzaj przyznanego uprawnienia.

Termin

Złóż wniosek o pozwolenie co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz skorzystać z odprawy scentralizowanej.

 1. Izba sprawdzi formalnie twój wniosek

Izba sprawdzi, czy we wniosku są wymagane informacje oraz czy twój wniosek spełnia warunki jego przyjęcia. Chodzi o to, czy m.in. masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a wniosek został złożony do odpowiedniej izby. Ponadto izba sprawdzi, czy wcześniej nie cofnięto lub unieważniono ci pozwolenia wydanego w tej sprawie. Jeśli izba stwierdzi, że twój wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia informacji. Na uzupełnienie braków masz 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Termin

Izba oceni twój wniosek pod kątem formalnym w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Izba skonsultuje z urzędami celno-skarbowymi twój wniosek, projekt pozwolenia oraz plan kontroli

Izba może uznać, że twój wniosek:

 • nie spełnia warunków do udzielenia pozwolenia
 • wymaga konsultacji, gdyż dotyczy więcej niż jednego urzędu (miejsc nadzorowanych, w których znajdują się towary zgłaszane do procedury)

Jeśli konsultacje okażą się konieczne, izba w ciągu 45 dni od daty przyjęcia wniosku przekaże tym urzędom do sprawdzenia:

 • twój wniosek i projekt pozwolenia
 • dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na wydanie ci pozwolenia

Termin

Izba w ciągu 90 dni od daty przyjęcia twojego wniosku przeprowadzi konsultacje z innymi urzędami celnymi.

 1. Dostaniesz pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej

Jeśli izba uzna, że twój wniosek spełnia warunki, dostaniesz pozwolenie.

Pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli izba nie może wydać ci pozwolenia w tym czasie, dostaniesz powiadomienie o przyczynach przedłużenia się terminu wraz z nową datą wydania pozwolenia. Z reguły nowy termin nie przekracza 30 dni, chyba że izba zadecyduje inaczej.

Izba może też wydłużyć termin na twoją prośbę. Jest to możliwe w sytuacji, gdy chcesz lepiej dostosować się do obowiązujących warunków i kryteriów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją izby, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do tego dyrektora izby, który wydał decyzję w twojej sprawie. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W odwołaniu opisz, z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Warto wiedzieć

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować dyrektora izby, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach, które nastąpią już po jego wydaniu, a mogą mieć wpływ na zakres, treść lub utrzymanie samego pozwolenia.

Unieważnienie, cofnięcie, zmiana lub zawieszenie pozwolenia

Izba może unieważnić, zmienić lub cofnąć ci pozwolenie, jeśli nie odpowiada ono przepisom celnym.

W wyjątkowej sytuacji, izba może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów aby pozwolenie unieważnić (zmienić lub cofnąć). Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących unieważnienia, cofnięcia lub zmiany pozwolenia.

Izba może też zawiesić pozwolenie na twój wniosek.

Monitorowanie pozwolenia

Pamiętaj, że gdy już korzystasz z pozwolenia, izba będzie monitorować, czy spełniasz warunki i kryteria, które pozwalają ci dalej stosować pozwolenie. Jeśli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata, to w pierwszym roku od wydania pozwolenia monitorowanie jest ścisłe (jego częstotliwość zależy jednak od decyzji izby).

Czy ta strona była przydatna?