Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem na następcę prawnego

Następca prawny przedsiębiorcy ma możliwość złożenia wniosku o przeniesienie na niego decyzji administracyjnej związanej z przedsiębiorstwem. Sprawdź, na czym to polega.

Przeniesienie decyzji w pigułce

Sprawdź, kiedy i jakie decyzje dotyczące firmy można przenieść:

Przeniesienie decyzji w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Decyzje związane z przedsiębiorstwem (koncesje, zezwolenia, licencje i pozwolenia) nie wygasają z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Przeniesienie decyzji następuje w drodze decyzji na wniosek właściciela przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnika spółki cywilnej .

Wniosek trzeba złożyć nie później niż 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Dopiero, gdy otrzymasz odmowną decyzję ostateczną albo nie złożysz wniosku, decyzja związana z przedsiębiorstwem wygaśnie.

Jakich decyzji nie można przenieść?

Decyzja nie zostanie przeniesiona, gdy:

 • zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja może zostać wydana wyłącznie wobec osoby fizycznej (co świadczy o jej osobistym charakterze)
 • prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na nabywcę przedsiębiorstwa.

Jakie warunki trzeba spełnić

Aby decyzja została przeniesiona, musisz:

 • spełniać warunki określone w odrębnych przepisach do uzyskania danej decyzji
 • złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
 • oświadczyć, że przyjmujesz wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązujesz się do wykonania związanych z nią obowiązków
 • przedłożyć pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa w spadku na przeniesienie na Ciebie decyzji związanej z przedsiębiorstwem.

Przeniesienie decyzji w przypadku zbycia przedsiębiorstwa

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa od innego przedsiębiorcy, również można ubiegać się o przeniesienie decyzji związanych z nabywanym przedsiębiorstwem.

Przeniesienie decyzji następuje w drodze decyzji, na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa. Wniosek trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa.

Jeżeli otrzymasz ostateczną decyzję odmowną albo nie złożysz wniosku w terminie, decyzja związana z przedsiębiorstwem wygaśnie.

Kiedy można ubiegać się o przeniesienie decyzji?

Możesz ubiegać się o przeniesienie decyzji w przypadku nabycia przedsiębiorstwa na podstawie umowy w całości bezpośrednio od:

 • przedsiębiorcy, który wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG
 • przedsiębiorcy, który wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, i jego małżonka (tj. gdy małżonek przedsiębiorcy jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa, niezależnie od ustroju majątkowego między małżonkami)
 • przedsiębiorców, będących wspólnikami spółki cywilnej.

Jakich decyzji nie można przenieść

Decyzja nie zostanie przeniesiona, gdy:

 • zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja może zostać wydana wyłącznie wobec osoby fizycznej (co świadczy o jej osobistym charakterze)
 • prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na nabywcę przedsiębiorstwa.

Jakie warunki trzeba spełnić

Aby decyzja została przeniesiona, powinieneś:

 • spełniać warunki określone w odrębnych przepisach do uzyskania danej decyzji
 • złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
 • oświadczyć, że przyjmujesz wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązujesz się do wykonania związanych z nią obowiązków
 • jeżeli przedsiębiorstwo nabyło kilka osób – przedłożyć także pisemną zgodę pozostałych nabywców na przeniesienie na Ciebie decyzji związanej z przedsiębiorstwem.

Sprawdź podręczniki o sukcesji.

Obejrzyj film o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem na następcę prawnego.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.