Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS

Chcesz wrócić do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki handlowej, po okresie zawieszenia. Zobacz jak zgłosić wznowienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz innych spółek zarejestrowanych w KRS

Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS

Jeżeli po okresie zawieszenia spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zamierza dalej prowadzić działalność gospodarczą, trzeba podjąć uchwałę w sprawie wznowienia działalności spółki, która będzie zawierać datę wznowienia tej działalności. Uchwałę o podjęciu zawieszonej działalności podejmują:

  • wspólnicy spółki osobowej
  • zarząd spółki kapitałowej.

W terminie 7 dni od podjęcia uchwały spółka składa do KRS wniosek o podjęcie zawieszonej działalności oraz uchwałę zarządu lub wspólników w sprawie wznowienia.

Wniosek wraz z załącznikiem w postaci uchwały możesz złożyć wyłącznie elektronicznie, na Portalu Rejestrów Sądowych.

Przeczytaj:

Wniosek podpisują osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Wznowienie działalności gospodarczej w przypadku spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, co do zasady następuje w dniu, który wskazano we wniosku złożonym do sądu rejestrowego. Złożenie wniosku o wznowienie działalności jest bezpłatne.

Uwaga! Wniosku o podjęcie zawieszonej działalności gospodarczej spółki prawa handlowego nie można złożyć za pośrednictwem Portalu S24.

Zawieszenie spółki wpisane do KRS może trwać maksymalnie 24 miesiące. Jeżeli spółka nie złoży wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności, następuje automatyczny wpis i zamieszczenie spółki w KRS w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy - sąd sam wznowi jej działalność.

Jeśli w trakcie zawieszenia zmieniły się dane spółki, albo po wznowieniu zatrudniasz pracowników, powinieneś złożyć dodatkowo formularz NIP-8 do urzędu skarbowego.

Wznowienie działalności regulowanej

Jeżeli spółka prowadzi działalność regulowaną, która wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji, to informacja o wznowieniu, którą zgłasza w KRS, może nie zostać przekazana do właściwego urzędu, kontrolującego tę działalność. Jeżeli ten urząd wymagał odrębnego zgłoszenia zawieszenia działalności, trzeba zgłosić także jej wznowienie lub na nowo ją zarejestrować. Tak jest na przykład w przypadku firm zajmujących się ochroną osób i mienia, które muszą odrębnie zgłaszać wznowienie działalności w MSWiA.

Ważne! Po wznowieniu działalności sprawdź, czy nie wygasł okres ważności zezwoleń, koncesji czy licencji, z których korzysta spółka.

Jak prowadzić księgowość po wznowieniu działalności

Jeśli spółka decyduje się na wznowienie działalności gospodarczej, wraca do prowadzenia księgowości na zasadach sprzed jej zawieszenia. Przychody i koszty są ewidencjonowane od dnia wznowienia działalności.

Jeśli prowadzisz ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów przy ryczałcie, nową księgę zakładasz tylko wtedy, gdy wznowienie działalności gospodarczej następuje 1 stycznia lub w trakcie kolejnego roku (po roku, w którym działalność została zawieszona). Nie zakładasz nowej księgi, jeśli wznowienie działalności nastąpi w ciągu tego samego roku co zawieszenie.

Jeśli spółka prowadzi pełną księgowość, po wznowieniu działalności otwiera księgi rachunkowe między innymi w sytuacji, gdy wznowienie następuje na początku roku obrotowego oraz gdy księgi zostały zamknięte za rok obrotowy, w którym działalność została zawieszona.

Po wznowieniu działalności gospodarczej nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego wznowienia prowadzenia księgowości.

Przeczytaj więcej o prowadzeniu księgowości przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji działalności gospodarczej .

Podatki przy wznowieniu działalności gospodarczej

Ogólną zasadą przy wznowieniu działalności gospodarczej po okresie zawieszenia jest to, że wracasz do rozliczenia podatków na takich samych zasadach, jak przed okresem zawieszenia.

Przeczytaj, jak rozliczyć podatki po wznowieniu działalności gospodarczej

Obowiązki wobec ZUS

Rejestracja płatnika składek

Jeśli wznawiasz działalność spółki zarejestrowanej w KRS, po złożeniu wniosku o wznowienie działalności nie musisz składać dodatkowych formularzy do ZUS, aż do momentu zatrudnienia pracowników. Dane trafią do ZUS automatycznie i wszystkie dokumenty związane z rejestracją spółki jako płatnika ZUS przygotuje za ciebie.

Jeśli po wznowieniu chcesz na nowo zatrudnić pracowników, podpisz z nimi umowy i zgłoś ich do ubezpieczeń w ZUS.

Ubezpieczenie wspólników

O ile ponowna rejestracja w ZUS spółki jako płatnika następuje automatycznie, to gdy jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., musisz po wznowieniu zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek na formularzu ZUS ZFA oraz zgłosić się do ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL.

Przeczytaj, jak zgłosić ubezpieczonego.

Jak składać dokumenty rozliczeniowe w ZUS

Po wznowieniu działalności - jeśli zatrudniasz pracowników - wracasz do normalnego trybu składania deklaracji i raportów do ZUS.

  • Jeśli wznowiłeś firmę z początkiem miesiąca, po wznowieniu powinieneś także złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, od którego wznowiłeś działalność (do 10 lub 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).
  • Jeśli wznowiłeś firmę w trakcie miesiąca, powinieneś złożyć ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności. Potem, jeśli nie zatrudniasz pracowników i płacisz składki od minimalnej podstawy, nie składasz comiesięcznej deklaracji.

Jeśli wznowisz działalność w trakcie miesiąca, to płacisz składki na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca, w której wykonywałeś działalność. Składkę zdrowotną płacisz za pełny miesiąc, niezależnie od dnia wznowienia.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.