Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG

Twoja firma jest zawieszona i chcesz wrócić do prowadzenia działalności gospodarczej? Złóż wniosek o jej wznowienie. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą

Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG możesz zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony nie krótszy niż 30 dni.

Jeśli zawiesiłeś działalność na czas określony - czyli wskazałeś we wniosku o zawieszenie datę jej wznowienia - działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez ciebie dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Jeśli zawiesiłeś działalność na czas nieokreślony albo chcesz zmienić określoną wcześniej datę wznowienia, musisz złóżyć wniosek do CEIDG.

Od kiedy następuje wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia. Pamiętaj, aby zachować inne terminy (na przykład płatności składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa. Jeśli planujesz wskazać datę wsteczną wznowienia i nie masz pewności, czy jest to możliwe w twoim przypadku, bo na przykład nie dokonałeś w tym czasie czynności obowiązkowych dla aktywnych przedsiębiorców - skontaktuj się z urzędem skarbowym oraz ZUS/ KRUS.


Zarząd sukcesyjny

Jeśli po śmierci przedsiębiorcy ustanowiono zarządcę sukcesyjnego, wznowienie działalności rozpoczyna się od dnia następującego po dniu ustanowienia takiego zarządcy.


Wznowienie działalności spółki cywilnej

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, musisz najpierw zgłosić to w:

 • urzędzie statystycznym (RG-OP)
 • urzędzie skarbowym (NIP-2)

a następnie zgłosić informację o wznowieniu działalności do CEIDG zaznaczając na formularzu CEIDG-1 pola dotyczące spółki cywilnej ewentualnie odpowiednie pola w części załącznika CEIDG-SC.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć do CEIDG przez internet. Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek możesz złożyć:

Uwaga! Jeśli nie masz jeszcze konta na stronie CEIDG, skorzystaj z instrukcji, która poprowadzi cię krok po kroku przez proces rejestracji.

 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Wniosek o zawieszenie firmy w CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych
 • listownie – wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)
 • telefonicznie – skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

W dowolnym momencie

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, nie będzie rozpatrywany.

 1. Prowadzona przez ciebie działalność zostanie wznowiona

Działalność gospodarcza zostanie wznowiona w dniu wskazanym we wniosku. Jeśli nie zaznaczysz tej daty, działalność gospodarczą możesz wznowić w dniu złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wznowienie działalności następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

Warto wiedzieć

Wznowienie działalności, a podatki

Po wznowieniu działalności wracasz do normalnego trybu załatwiania spraw podatkowych. Rozliczasz się także z okresu zawieszenia. Zobacz, o czym należy pamiętać po wznowieniu firmy.

Wznowienie działalności, a składki ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1. Na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji gospodarczej ZUS ponownie zarejestruje cię jako płatnika składek ZUS. Pamiętaj jednak, że jeśli po wznowieniu działalności zmieni się kod twoich ubezpieczeń w ZUS (np. jeśli w trakcie zawieszenia skończy się okres preferencyjnych składek, zwanych małym ZUS-em, albo rozpoczniesz pracę na etacie) będziesz musiał dokonać ponownego zgłoszenia (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń z nowym kodem.

Uprawnienia, koncesje, zezwolenia

W trakcie zawieszenia mogą stracić ważność np. koncesje dla twojej firmy na prowadzenie działalności. Sprawdź to i ewentualnie złóż wnioski o ich przedłużenie.

Podpisz umowy z pracownikami

Jeśli po wznowieniu firmy chcesz na nowo zatrudnić pracowników, podpisz z nimi umowy i zgłoś ich do ubezpieczeń w ZUS.

Czy ta strona była przydatna?