Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Rejestrujesz firmę w CEIDG i chcesz wybrać ryczałt? Prowadzisz działalność i chcesz lub musisz zmienić formę opodatkowania i rozważasz opodatkowanie w formie ryczałtu? Sprawdź kto może wybrać opodatkowanie ryczałtem oraz jak złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Opodatkowanie ryczałtem możesz wybrać, jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną, rejestrującą działalność gospodarczą
 • przedsiębiorstwem w spadku
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych
 • osobą, która wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą
 • osobą, która sprzedaje przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Ryczałt możesz wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG
 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że twoje przychody w poprzednim roku, nie mogą przekroczyć 2 mln euro*. Ograniczenie to dotyczy też wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej oraz podatników, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

W przypadku, gdy w poprzednim roku:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą samodzielnie limit 2 mln euro odnosi się do sumy przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w roku poprzednim
 • prowadziłeś działalność w formie spółki (cywilnej lub  jawnej) limit 2 mln euro odnosi się do sumy przychodów osiągniętych przez wspólników tej spółki.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sprawdź stawki opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kto nie musi składać oświadczenia 

Jeżeli uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy – nie musisz składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takim wypadku za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy będzie dokonanie pierwszej wpłaty do US w roku podatkowym ze wskazaniem, że jest to podatek z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (symbol płatności „PPE”), a jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu wystarczy, że złożysz zeznania PIT-28.

Dowiedz się więcej o ryczałcie

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Gdy zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub rejestrujesz spółkę cywilną osób fizycznych, to zaznacz opodatkowanie ryczałtem we wniosku o wpis działalności do CEIDG.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć:

Jeśli masz spółkę jawną osób fizycznych lub jeżeli uzyskujesz przychody przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, to złóż oświadczenie do urzędu skarbowego.

Ważne! Oświadczenie lub wniosek o wpis działalności CEIDG muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Nie czekaj na żadne potwierdzenie złożenia oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera m.in.:

 • miejsce składania oświadczenia
 • dane identyfikacyjne podatnika
 • informację o źródle przychodów
 • informację za jaki okres składane jest oświadczenie

 • Oświadczenie możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.
 • Wniosek o założenie działalności w CEIDG lub wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy.
 • Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, oświadczenie lub wniosek do CEIDG możesz wysłać elektronicznie.

Termin

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Dowiedz się więcej o dostępnych formach i sposobach opodatkowania:

Czy ta strona była przydatna?