Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rejestrujesz firmę w CEIDG i chcesz wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Prowadzisz działalność i chcesz lub musisz zmienić formę opodatkowania i rozważasz opodatkowanie w formie ryczałtu? Sprawdź, jak złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy można wybrać ryczałt

Ryczałt możesz wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą
 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej od kolejnego roku podatkowego.

Pamiętaj, że nie możesz stosować ryczałtu, jeśli:

 • twoje przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku przekroczyły 2 mln euro*
 • suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 2 mln euro*, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki handlowej
 • korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej
 • korzystasz, na podstawie innych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • uzyskujesz przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • świadczysz usługi bądź sprzedajesz towary na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowałeś w poprzednim roku podatkowym.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Przeczytaj, kto może stosować ryczałt i jakie są stawki.

Kto nie musi składać oświadczenia 

Jeżeli uzyskujesz przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze – nie musisz składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Od 2023 roku osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą już opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dlatego zgłaszanie wyboru formy opodatkowania dla tych przychodów nie ma uzasadnienia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż:

 • najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Wybór ryczałtu i złożone oświadczenie dotyczy również kolejnych lat, chyba że zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w tej formie w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Gdy zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub rejestrujesz spółkę cywilną osób fizycznych, to zaznacz opodatkowanie ryczałtem we wniosku o wpis działalności do CEIDG.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć:

albo

 • do urzędu skarbowego – poniżej znajdziesz wzór oświadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Nie czekaj na żadne potwierdzenie złożenia oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera m.in.:

 • miejsce składania oświadczenia
 • dane identyfikacyjne podatnika
 • informację o źródle przychodów
 • informację za jaki okres składane jest oświadczenie

Oświadczenie możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.

Wniosek o założenie działalności w CEIDG lub wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy.

Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany, oświadczenie lub wniosek do CEIDG możesz wysłać elektronicznie.

Termin

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż:

 • najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Wybór ryczałtu i złożone oświadczenie dotyczy również kolejnych lat, chyba że zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w tej formie w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Dowiedz się więcej o dostępnych formach opodatkowania:

Czy ta strona była przydatna?