Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rejestrujesz firmę w CEIDG i chcesz wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Prowadzisz działalność i chcesz lub musisz zmienić formę opodatkowania i rozważasz opodatkowanie w formie ryczałtu? Sprawdź kto może wybrać opodatkowanie ryczałtem oraz jak złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może wybrać ryczałt

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możesz wybrać, jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych
 • wynajmującym lub wydzierżawiającym nieruchomości w ramach działalności oraz poza prowadzoną działalnością gospodarczą (najem prywatny
 • osobą, która sprzedaje przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu, w przypadku gdy wielkość tej sprzedaży przekracza kwotę przychodów zwolnionych z podatku. W 2021 roku jest to 40 tys. zł.

Kiedy można wybrać ryczałt

Ryczałt możesz wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą
 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej od kolejnego roku podatkowego.

Pamiętaj, że nie możesz stosować ryczałtu, jeśli:

 • twoje przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku przekroczyły 2 mln euro*
 • suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 2 mln euro*, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki handlowej
 • korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej
 • korzystasz, na podstawie innych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • uzyskujesz przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • świadczysz usługi bądź sprzedajesz towary na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowałeś w poprzednim roku podatkowym.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sprawdź stawki opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kto nie musi składać oświadczenia 

Jeżeli uzyskujesz przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze – nie musisz składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

W takim wypadku za równoznaczne z wyborem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy będzie dokonanie pierwszej wpłaty do US w roku podatkowym ze wskazaniem, że jest to podatek z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (symbol płatności PPE), a jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu wystarczy, że złożysz zeznania PIT-28.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż:

 • najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Wybór ryczałtu i złożone oświadczenie dotyczy również kolejnych lat, chyba że zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w tej formie w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Gdy zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub rejestrujesz spółkę cywilną osób fizycznych, to zaznacz opodatkowanie ryczałtem we wniosku o wpis działalności do CEIDG.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć:

albo

 • do urzędu skarbowego – poniżej znajdziesz wzór oświadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Nie czekaj na żadne potwierdzenie złożenia oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera m.in.:

 • miejsce składania oświadczenia
 • dane identyfikacyjne podatnika
 • informację o źródle przychodów
 • informację za jaki okres składane jest oświadczenie

Oświadczenie możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.

Wniosek o założenie działalności w CEIDG lub wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy.

Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany, oświadczenie lub wniosek do CEIDG możesz wysłać elektronicznie.

Termin

​Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż:

 • najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Wybór ryczałtu i złożone oświadczenie dotyczy również kolejnych lat, chyba że zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w tej formie w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Dowiedz się więcej o dostępnych formach i sposobach opodatkowania:

Czy ta strona była przydatna?