Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji

Aby otrzymać ulgę podatkową złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji. Pobierz wzór wniosku, dowiedz się gdzie złożyć wniosek i sprawdź jak długo będziesz czekać na decyzję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe, twoja inwestycja musi:

Wymagania dostosowane są do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest też sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie. Obowiązuje zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycji, tym niższe kryteria.

Kto może otrzymać ulgę podatkową na nową inwestycję?

 • mikro przedsiębiorca,
 • mały przedsiębiorca,
 • średni przedsiębiorca,
 • duży przedsiębiorca.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • specjalnych strefach ekonomicznych:
  • Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
  • Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomiczna
  • Krakowskim Parku Technologicznym
  • Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
  • Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice
  • Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan
  • Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK
  • Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Co zrobić krok po kroku

 1. Skontaktuj się z Zarządzającym Obszarem

Wybierz na Mapie Polskiej Strefy Inwestycji powiat i zobacz, z którym zarządzajacym się skontaktować.

Uzyskaj bezpłatną pomoc w ubieganiu się o wsparcie na realizację nowej inwestycji.

Zarządzający Obszarem:

 • przedstawi kompleksową ofertę inwestycyjną dopasowaną do twoich potrzeb,
 • pomoże w wyborze odpowiedniego terenu inwestycyjnego,
 • wstępnie oceni czy twoja inwestycja kwalifikuje się do uzyskania ulgi podatkowej,
 • omówi procedurę ubiegania się o wsparcie,
 • a czasem nawet pomoże w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji.

 1. Złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu

Złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu wraz z załącznikami do odpowiedniego Zarządzającego Obszarem.

Do wniosku powinieneś dołączyć:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 2. Sprawozdania finansowe spółki za 3 ostatnie lata obrotowe wnioskodawcy (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za ostatni rok lub w przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego
 3. Biznesplan nowej inwestycji

Wraz z wnioskiem powinieneś również złożyć szereg oświadczeń. Wykaz niezbędnych oświadczeń otrzymasz od Zarządzającego Obszarem.

Dokumenty

Sprawozdania finansowe spółki za 3 ostatnie lata obrotowe wnioskodawcy (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za ostatni rok lub w przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego

Termin

W dowolnym momencie, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

Rozpoczęcie inwestycji następuje w momencie:

 • rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją objętą projektem, lub
 • podczas pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do  zamówienia urządzeń, lub innego zobowiązania, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Zakup gruntów ani prace przygotowawcze nie są uznawane za rozpoczęcie inwestycji.

 1. Weryfikacja i ocena wniosku

Twój wniosek będzie sprawdzany przez Zarządzającego Obszarem.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych załączników), to Zarządzający Obszarem wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli w terminie nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wszystkich warunków, otrzymasz odmowę wydania decyzji o wsparciu.

 1. Wydanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne i warunki udzielania wsparcia, otrzymasz decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Decyzja będzie określać:

 • okres jej obowiązywania
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości,
 • termin zakończenia realizacji twojej inwestycji
 • warunki, które musisz spełnić, w tym:
  • zatrudnienie przez odpowiedni czas określonej liczby pracowników, 
  • wysokość ponoszonych przez ciebie w określonym terminie kosztów nowej inwestycji,
  • kryteria ilościowe i jakościowe.

Dokumenty

Decyzja o wsparciu może zostać uchylona, jeśli:

 • przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą na terenie wskazanym w decyzji,
 • rażąco naruszysz warunki określone w tej decyzji,
 • nie usuniesz naruszeń w realizacji tych warunków.

W takim przypadku będziesz musiał zwrócić przyznaną pomoc publiczną.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?