Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakończ działalność gospodarczą w CEIDG

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, którą chcesz zamknąć? A może chcesz przekształcić swoją działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? Złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru CEIDG złóż w sytuacji, gdy już faktycznie zakończyłeś prowadzenie działalności we wszystkich formach (indywidualnej oraz spółce cywilnej). Zakończeniem prowadzenia działalności będzie także jej przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową, wpisaną do KRS. 

Pamiętaj! Jeśli myślisz o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie musisz wyrejestrowywać firmy, skorzystaj z możliwości jej zawieszenia.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, wniosek o wykreślenie będzie oznaczać zakończenie również tej działalności. Dlatego, jeśli planujesz zostać w spółce cywilnej, zamiast wniosku o wykreślenie złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz działalność tylko w formie spółki cywilnej. Jeśli kończysz działalność w spółce, ale chcesz kontynuować ją indywidualnie - złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że chcesz wykreślić informację o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG.

Dowiedz się jak zakończyć działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. W przypadku zakończenia działalności spółki cywilnej pamiętaj o wykreśleniu spółki cywilnej z rejestru REGON.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG możesz złożyć przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek w wykreślenie z CEIDG

Wniosek o wykreślenie z CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby


Online - przez internet

Jeśli składasz wniosek przez internet, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi jednak obejmować swoim zakresem wykreślenie wpisu z CEIDG. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Masz do wyboru 4 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz na stronie CEIDG. Możesz to zrobić anonimowo, czyli bez zakładania konta na stronie CEIDG. Formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod, czyli numer twojego wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie
 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony CEIDG, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu
 • zadzwoń do Centrum Pomocy, na numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 i wypełnij wniosek wspólnie z konsultantem. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, czyli numerem twojego wniosku. Z tym numerem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i da ci go do podpisania. 

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie musisz jednak dodatkowo udzielać pełnomocnictwa na piśmie, jeśli zgłosiłeś pełnomocnika do CEIDG. Pamiętaj, że  pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem wykreślenie wpisu z CEIDG. Jeśli sprawę załatwia twój pełnomocnik ujawniony w CEIDG, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa. Jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, pamiętaj, że każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł (nie dotyczy to najbliższej rodziny).


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Termin

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o niepoprawności tego wniosku.

Urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny.

 1. Zostaniesz wykreślony z CEIDG

Aby pobrać zaświadczenie o wykreśleniu odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Dzięki zasadzie "jednego okienka", CEIDG prześle informacje o wykreśleniu twojej działalności gospodarczej do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli twoja działalność wymagała koncesji lub zezwolenia). Jeżeli jednak rezygnujesz tylko z części działalności – tej, która jest objęta koncesją, zezwoleniem lub wpisem, sam musisz powiadomić właściwy urząd.

Uwaga! Wykreślenie z CEIDG nie oznacza usunięcia danych przedsiębiorcy z rejestru.

Termin

Z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Warto wiedzieć

Przywrócenie działalności w CEIDG

Nawet jeśli zgłosiłeś do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), możesz zgłosić, że zmieniłeś zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzisz działalność. Składasz wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznaczasz odpowiednie pola. Pamiętaj jednak, że kończąc działalność masz inne obowiązki, dotyczące np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. „Przywrócenie" działalności może wiązać się z dodatkowymi formalnościami np. w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu" to ta sama firma

Jeśli na przykład wykreśliłeś firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrowałeś nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Dotyczy to sytuacji, w której we wpisie wykreślonym, data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

Czy ta strona była przydatna?