Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakończ działalność gospodarczą w CEIDG

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, którą chcesz zamknąć? A może chcesz przekształcić swoją działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? Złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru CEIDG złóż w sytuacji, gdy już faktycznie zakończyłeś prowadzenie działalności we wszystkich formach (indywidualnej oraz spółce cywilnej). Zakończeniem prowadzenia działalności będzie także jej przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową, wpisaną do KRS. 

Pamiętaj! Jeśli myślisz o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie musisz wyrejestrowywać firmy, skorzystaj z możliwości jej zawieszenia.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, wniosek o wykreślenie będzie oznaczać zakończenie również tej działalności. Dlatego, jeśli planujesz zostać w spółce cywilnej, zamiast wniosku o wykreślenie złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz działalność tylko w formie spółki cywilnej. Jeśli kończysz działalność w spółce, ale chcesz kontynuować ją indywidualnie - złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz tylko działalność indywidualną.

Dowiedz się jak zakończyć działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. W przypadku zakończenia działalności spółki cywilnej pamiętaj o wykreśleniu spółki cywilnej z rejestru REGON.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG możesz złożyć przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek w wykreślenie z CEIDG

Wniosek o wykreślenie z CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby


Online - przez Biznes.gov.pl

Kliknij przycisk "Załatw online" na tej stronie albo po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zmień dane w CEIDG". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta

Jeśli składasz wniosek przez internet, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi jednak obejmować swoim zakresem wykreślenie wpisu z CEIDG. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Masz do wyboru 2 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu.

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie musisz jednak dodatkowo udzielać pełnomocnictwa na piśmie, jeśli zgłosiłeś pełnomocnika do CEIDG. Pamiętaj, że  pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem wykreślenie wpisu z CEIDG. Jeśli sprawę załatwia twój pełnomocnik ujawniony w CEIDG, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa. Jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, pamiętaj, że każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł (nie dotyczy to najbliższej rodziny).


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Termin

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o niepoprawności tego wniosku.

Urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny.

 1. Zostaniesz wykreślony z CEIDG

Aby pobrać zaświadczenie o wykreśleniu odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Pobierz PDF.

Dzięki zasadzie "jednego okienka", CEIDG prześle informacje o wykreśleniu twojej działalności gospodarczej do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli twoja działalność wymagała koncesji lub zezwolenia). Jeżeli jednak rezygnujesz tylko z części działalności – tej, która jest objęta koncesją, zezwoleniem lub wpisem, sam musisz powiadomić właściwy urząd.

Uwaga! Wykreślenie z CEIDG nie oznacza usunięcia danych przedsiębiorcy z rejestru.

Termin

Z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Warto wiedzieć

Przywrócenie działalności w CEIDG

Nawet jeśli zgłosiłeś do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), możesz zgłosić, że zmieniłeś zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzisz działalność. Składasz wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznaczasz odpowiednie pola. Pamiętaj jednak, że kończąc działalność masz inne obowiązki, dotyczące np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. „Przywrócenie" działalności może wiązać się z dodatkowymi formalnościami np. w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu" to ta sama firma

Jeśli na przykład wykreśliłeś firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrowałeś nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Dotyczy to sytuacji, w której we wpisie wykreślonym, data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

Czy ta strona była przydatna?