Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakończ działalność gospodarczą w CEIDG

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, którą chcesz zamknąć? Złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru CEIDG złóż w sytuacji, gdy już faktycznie zakończyłeś prowadzenie działalności we wszystkich formach (indywidualnej oraz spółce cywilnej). Zakończeniem prowadzenia działalności będzie także jej przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową, wpisaną do KRS. 

Pamiętaj! Jeśli myślisz o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, nie musisz wyrejestrowywać firmy, skorzystaj z możliwości jej zawieszenia.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, wniosek o wykreślenie będzie oznaczać zakończenie również tej działalności. Dlatego, jeśli planujesz zostać w spółce cywilnej, zamiast wniosku o wykreślenie złóż wniosek o zmianę danych w CEIDG i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz działalność tylko w formie spółki cywilnej. Jeśli kończysz działalność w spółce, ale chcesz kontynuować ją indywidualnie - złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz tylko działalność indywidualną.

W przypadku zakończenia działalności spółki cywilnej pamiętaj o wykreśleniu spółki cywilnej z rejestru REGON.

Dowiedz się więcej o zakończeniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG możesz złożyć przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek w wykreślenie z CEIDG

Wniosek o wykreślenie z CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby


Online - przez Biznes.gov.pl

Kliknij przycisk "Załatw online" na tej stronie albo po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zmień dane w CEIDG". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta

Wniosek przez internet możesz złożyć przez pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. W zakresie pełnomocnictwa musi być wpisane wykreślenie wpisu z CEIDG. Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika ujawnionego w CEIDG nie musisz płacić opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, ani dołączać pełnomocnictwa do wniosku. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem.


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Masz do wyboru 2 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu.

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie musisz jednak dodatkowo udzielać pełnomocnictwa na piśmie, jeśli zgłosiłeś pełnomocnika do CEIDG. Pamiętaj, że  pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem wykreślenie wpisu z CEIDG. Jeśli sprawę załatwia twój pełnomocnik ujawniony w CEIDG, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa.


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Termin

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG możesz złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię o błędach we wniosku.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

 1. Zostaniesz wykreślony z CEIDG

Aby pobrać zaświadczenie o wykreśleniu odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Pobierz PDF.

Dzięki zasadzie "jednego okienka", CEIDG prześle informacje o wykreśleniu twojej działalności gospodarczej do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli twoja działalność wymagała koncesji lub zezwolenia). Jeżeli jednak rezygnujesz tylko z części działalności – tej, która jest objęta koncesją, zezwoleniem lub wpisem, sam musisz powiadomić właściwy urząd.

Uwaga! Wykreślenie z CEIDG nie oznacza usunięcia danych przedsiębiorcy z rejestru.

Termin

Z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik nie wpisany do CEIDG, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Warto wiedzieć

Przywrócenie działalności w CEIDG

Nawet jeśli na twój wniosek działalność gospodarcza została wykreślona z CEIDG, możesz zrezygnować z zakończenia działalności i dalej ją prowadzić. W takim wypadku złóż wniosek o zmianę wpisu i zaznaczasz odpowiednie pola. Pamiętaj jednak, że kończąc działalność masz obowiązki, dotyczące np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. Przywrócenie działalności może się więc wiązać z dodatkowymi formalnościami np. w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu" to ta sama firma

Jeśli na przykład wykreśliłeś firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrowałeś nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Dotyczy to sytuacji, w której we wpisie wykreślonym, data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

Czy ta strona była przydatna?