Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zmianie danych administratora lub podmiotu przetwarzającego dane (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - RODO)

Jesteś administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane i zmienił się np. twój adres? Zawiadom o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Administratorem (podmiotem przetwarzającym dane), który wyznacza inspektora ochrony danych jest np.:

  • osoba fizyczna lub prawna
  • organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe – np. przychodnia lekarska, firma ubezpieczeniowa

W zawiadomieniu o wyznaczeniu inspektora ochrony danych wskazuje się m. in. adres.

Jeśli dane ulegną zmianie, administrator lub podmiot przetwarzający dane musi poinformować o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Ma na to 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym dane się zmieniły.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych administratora lub podmiotu przetwarzającego dane

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym dane się zmieniły.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?