Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wznów działalność gospodarczą w CEIDG

Twoja firma jest zawieszona i chcesz wrócić do prowadzenia działalności gospodarczej? Złóż wniosek o jej wznowienie. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą

Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG możesz zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony nie krótszy niż 30 dni.

Jeśli zawiesiłeś działalność na czas określony - czyli wskazałeś we wniosku o zawieszenie datę jej wznowienia - działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez ciebie dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Jeśli zawiesiłeś działalność na czas nieokreślony albo chcesz zmienić określoną wcześniej datę wznowienia, musisz złożyć wniosek do CEIDG.

Od kiedy następuje wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia. Pamiętaj, aby zachować inne terminy (na przykład płatności składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa. Jeśli planujesz wskazać datę wsteczną wznowienia i nie masz pewności, czy jest to możliwe w twoim przypadku, bo na przykład nie dokonałeś w tym czasie czynności obowiązkowych dla aktywnych przedsiębiorców - skontaktuj się z urzędem skarbowym oraz ZUS/ KRUS.


Zarząd sukcesyjny

Jeśli po śmierci przedsiębiorcy ustanowiono zarządcę sukcesyjnego, wznowienie działalności rozpoczyna się od dnia następującego po dniu ustanowienia takiego zarządcy.


Wznowienie działalności spółki cywilnej

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, musisz najpierw zgłosić to w:

 • urzędzie statystycznym (RG-OP)
 • urzędzie skarbowym (NIP-2)

a następnie zgłosić informację o wznowieniu działalności do CEIDG na przykład przez Biznes.gov.pl.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wznowienie działalności gospodarczej możesz zgłosić przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby


Online - przez Biznes.gov.pl

Kliknij przycisk "Załatw online" na tej stronie albo po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zmień dane w CEIDG". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta.

Jeśli składasz wniosek przez internet, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi jednak obejmować swoim zakresem wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Masz do wyboru 2 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie. 

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie musisz jednak dodatkowo udzielać pełnomocnictwa na piśmie, jeśli zgłosiłeś pełnomocnika do CEIDG. Pamiętaj, że  pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli sprawę załatwia twój pełnomocnik ujawniony w CEIDG, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa. Jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, pamiętaj, że każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł (nie dotyczy to najbliższej rodziny).


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Termin

W dowolnym momencie

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, nie będzie rozpatrywany.

 1. Prowadzona przez ciebie działalność zostanie wznowiona

Działalność gospodarcza zostanie wznowiona w dniu wskazanym we wniosku. Jeśli nie zaznaczysz tej daty, działalność gospodarczą możesz wznowić w dniu złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wznowienie działalności następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

Warto wiedzieć

Wznowienie działalności, a podatki

Po wznowieniu działalności wracasz do normalnego trybu załatwiania spraw podatkowych i rozliczasz podatki na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem. Zobacz, o czym należy pamiętać po wznowieniu firmy.

Wznowienie działalności, a składki ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku do CEIDG. Na podstawie uaktualnionego wpisu w rejestrze CEIDG, ZUS ponownie zarejestruje cię jako płatnika składek ZUS. Pamiętaj jednak, że jeśli po wznowieniu działalności zmieni się kod twoich ubezpieczeń w ZUS (np. jeśli w trakcie zawieszenia skończy się okres preferencyjnych składek, zwanych małym ZUS-em, albo rozpoczniesz pracę na etacie) będziesz musiał dokonać ponownego zgłoszenia (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń z nowym kodem.

Uprawnienia, koncesje, zezwolenia

W trakcie zawieszenia mogą stracić ważność np. koncesje dla twojej firmy na prowadzenie działalności. Sprawdź to i ewentualnie złóż wnioski o ich przedłużenie.

Podpisz umowy z pracownikami

Jeśli po wznowieniu firmy chcesz na nowo zatrudnić pracowników, podpisz z nimi umowy i zgłoś ich do ubezpieczeń w ZUS.

Czy ta strona była przydatna?