Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Korespondencja z urzędami zyskuje nowe, przyjazne oblicze. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie, wypełniania druczków, odbierania listów poleconych i archiwizowania papierowej korespondencji, wybierz e-Doręczenia, czyli usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Co to są e-Doręczenia

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Możesz wysłać i odebrać elektroniczny „list polecony” każdego dnia, o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu, smartfona).

Firmy zarejestrowane w CEIDG oraz w KRS korzystają ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Sprawdź, jak założyć Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Adres do e-Doręczeń twojej firmy pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się jej adres fizyczny.

e-Doręczenia dają ci gwarancję:

 • jednoznacznej identyfikacji nadawcy i adresata
 • tajemnicy korespondencji
 • niezafałszowania (integralności) przesyłanych danych
 • dostępu do wiarygodnych i akceptowanych prawnie dowodów wysyłki i odbioru
 • dostępu do informacji o dacie i czasie wysłania i otrzymania korespondencji
 • możliwości szybkiego ustalenia adresu do e-Doręczeń odbiorcy.

Kto musi mieć skrzynkę do e-Doręczeń

Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS.

Poza firmami jednoosobowymi i spółkami, adres do e-Doręczeń muszą również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Obowiązkowo z e-Doręczeń muszą korzystać także przedstawiciele niektórych zawodów zaufania publicznego.

Dotyczy to:

 • adwokata
 • radcy prawnego
 • doradcy podatkowego
 • doradcy restrukturyzacyjnego
 • rzecznika patentowego
 • notariusza.

Pamiętaj! Do 2029 roku wszystkie podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także sądy będą musiały prowadzić korespondencję urzędową poprzez e-Doręczenia. Administracja publiczna, urzędy centralne zaczną posługiwać się e-Doręczeniami już w grudniu 2023 roku.

Kto może założyć skrzynkę do e-Doręczeń na Biznes.gov.pl

Wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov.pl składają tylko firmy. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy.

 • Jeśli założysz skrzynkę do e-Doręczeń jako obywatel, powinieneś założyć kolejną dla swojej firmy – jako przedsiębiorca.
 • Jeśli prowadzisz firmę jako adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy albo notariusz, oprócz adresu dla swojej firmy musisz mieć adres do e-Doręczeń związany z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.

W tych przypadkach nie możesz posługiwać się tą samą skrzynką.

Skorzystaj z e-usługi na Biznes.gov.pl, jeśli chcesz utworzyć adres do e-Doręczeń dla:

 • przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG
 • spółki jawnej
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo-akcyjnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej
 • prostej spółki akcyjnej
 • spółki europejskiej
 • spółdzielni
 • spółdzielni europejskiej
 • samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
 • głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji
 • głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń
 • innej osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
 • oddziału zagranicznego przedsiębiorcy.

Uwaga! Jeśli chcesz utworzyć adres do e-Doręczeń dla przedstawiciela zawodu zaufania publicznego, złóż wniosek za pośrednictwem e-usługi na stronie gov.pl.

Przedstawiciele zawodów zaufania korzystają ze skrzynki do e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl lub edoreczenia.gov.pl.

Kiedy przedsiębiorca musi mieć skrzynkę do e-Doręczeń

Termin na wdrożenie e-Doręczeń, zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo KRS:

 • firmy, które zarejestrują działalność 30 grudnia 2023 roku lub później (KRS) oraz od 1 stycznia 2024 roku (CEIDG), będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm
 • firmy, które powstały przed tymi datami, muszą złożyć wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń w określonym terminie: firmy z rejestru KRS do 30 marca 2024 roku, firmy z rejestru CEIDG – do 30 września 2026 roku.

Nawet jeśli przepisy dają ci sporo czasu na złożenie skrzynki do e-doręczeń, nie musisz czekać. Możesz to zrobić już dziś.

ZŁÓŻ WNIOSEK

CEIDG

kiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń

jak to zrobić

przedsiębiorcy zarejestrowani do 31.12.2023

do 30.09.2026

przedsiębiorcy rejestrujący się od 1.01.2024

od 1.01.2024

Przykład

Firma Pani Aldony zastała zarejestrowana w CEIDG 1 stycznia 2016 roku. Pani Aldona musi założyć adres do e-Doręczeń do 30 września 2026 roku. Może to zrobić składając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG lub wniosek o założenie skrzynki do e-doręczeń.

KRS

kiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń

jak to zrobić

przedsiębiorcy zarejestrowani przed 30.12.2023

od 30.03.2024

przedsiębiorcy (spółki) rejestrujący się od 30.12.2023

od 30.12.2023

 • poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości

Regulamin publicznego dostawcy i ogólne warunki usługi

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.