Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, korespondencja z urzędami zyskuje nowe, przyjazne oblicze. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie, wypełniania druczków, odbierania listów poleconych i archiwizowania papierowej korespondencji, wybierz e-Doręczenia, czyli usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Co to są e-Doręczenia

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Twoja firma może z niej korzystać już dziś, dzięki darmowej skrzynce w Koncie Przedsiębiorcy. Wystarczy jedynie wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń , a następnie aktywacja adresu i skrzynki.

Złóż wniosek

Dlaczego warto

e-Doręczenia, jako tzw. usługa zaufania, daje bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych. Korzystając ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy masz gwarancję:

 • jednoznacznej identyfikacji nadawcy i adresata
 • tajemnicy korespondencji
 • niezafałszowania (integralności) przesyłanych danych
 • dostępu do wiarygodnych i akceptowanych prawnie dowodów wysyłki i odbioru
 • dostępu do informacji o dacie i czasie wysłania i otrzymania korespondencji
 • możliwości szybkiego ustalenia adresu do e-Doręczeń odbiorcy.
e-Doręczenia to wygoda i oszczędność czasu . Adres do e-Doręczeń twojej firmy pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się jej adres fizyczny. Możesz wysłać i odebrać elektroniczny „list polecony” każdego dnia, o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu, smartfona).

Kto i kiedy będzie korzystać z e-Doręczeń

Adres do e-Doręczeń, po jego aktywacji i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, stanie się adresem do korespondencji urzędowej twojej firmy. Oznacza to, że urzędy korzystające z e-Doręczeń będą przesyłały korespondencję twojej firmie wyłącznie elektronicznie.

Urzędy i inne podmioty publiczne zaczną korzystać z e-Doręczeń w następującej kolejności:

 • w terminie ogłoszonym w komunikacie przez Ministra Cyfryzacji, jednak nie później niż 1 stycznia 2024 r. – organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; NFZ, ZUS, KRUS , organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy ; uczelnie wyższe , PAN; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • od 1 października 2029 r. – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki w w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, świadczonej przez operatora wyznaczonego, jeżeli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny
 • od 1 października 2029 r. sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna
 • od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe podmioty publiczne

Przedsiębiorcy muszą mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych:

 • dla nowo rejestrowanych podmiotów w CEIDG po dniu 1 stycznia 2024 r. obowiązek podania adresu do e-Doręczeń nastąpi we wniosku o wpis do ewidencji
 • jeśli są wpisani do KRS – w terminie 90 dni od dnia określonego w komunikacie wydanym przez Ministra Cyfryzacji
 • jeśli są wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2024 r. – od 1 października 2026 r.
Komunikat Ministra Cyfryzacji, dotyczący terminów wdrożenia e-Doręczeń, zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.