Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana nazwy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oraz połączenie z KRUS) na Urząd Ubezpieczeń Społecznych

2

Proszę o zmianę nazwy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Urząd Ubezpieczeń Społecznych. Moim zdaniem to ma być nie tylko zmiana nazwy. Urząd Ubezpieczeń Społecznych ma stać po stronie rencistów i emerytów. Ma oferować również usługi rolnicze (w dziale Biuro Ubezpieczeń Rolniczych).