Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

 • W CEIDG rejestrują się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jednoosobową (albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych)

CEIDG to:

 • rejestr przedsiębiorców, którymi są osoby fizyczne z całej Polski (w jednym miejscu)
 • bezpłatna przeglądarka o zarejestrowanych przedsiębiorcach i innych podmiotach wpisanych
 • możliwość dokonywania zmian, składania wniosków, udzielania pełnomocnictw

Przejdź do:

Zobacz też:

Uwaga! W CEIDG znajdują się wyłącznie wpisy osób fizycznych (działalności jednoosobowych i wspólników spółek cywilnych osób fizycznych). Jeśli interesują Cię informacje na temat spółek, sprawdź w Krajowym Rejestrze Sądowym albo REGON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą  

 • rejestrujesz działalność gospodarczą (jednoosobową) na wniosku CEIDG-1
 • zmieniasz, aktualizujesz dane wpisane do rejestru na wniosku CEIDG-1
 • możesz ustanowić pełnomocnika i prokurenta
 • zgłaszasz działalność w formie spółki cywilnej
 • dokonujesz wyboru albo zmiany rodzaju działalności czyli numeru PKD.

Jeżeli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przejdź do:

Więcej informacji, jak przygotować się do rejestracji działalności jednoosobowej, znajdziesz w dziale:

Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą

 • sprawdzasz wpisy dotyczące przedsiębiorcy
 • legalność działalności konkretnego przedsiębiorcy
 • dowiesz się o siedzibie, numerze NIP, Regon
 • ustalisz czy firma ma zawieszoną działalność albo działalność została podjęta
 • dowiesz się czy firma jest wykreślona z CEIDG

Udostępnianie danych z CEIDG

 • informacje udostępniane przez CEIDG są jawne na oficjalnej stronie CEIDG
 • nie jest jawny (nie jest widoczny) numeru PESEL, data urodzenia, dane kontaktowe (jeżeli sprzeciwiła się osoba uprawniona)
 • CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje organom państwowym
 • dane historyczne z rejestrów przedsiębiorców - osób fizycznych (którzy zakończyli wykonywanie działalności przed 1 lipca 2011 r.) udostępniane są przez urzędy gmin
 • pozyskiwanie jawnych danych w dużych ilościach (hurtowo) jest możliwe po założeniu konta, złożeniu wniosku w wersji elektronicznej na platformie i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

CEIDG udostępnia również informacje o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie. Dostęp do tych danych jest jawny i bezpłatny – wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl  i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP lub REGON. W ten sam sposób sprawdzisz czy dane Twojej firmy są aktualne. CEIDG prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

 

Ważne! Jeśli poszukujesz informacji o rejestracji innych form działalności (np. spółek), zobacz:

Czy ta strona była przydatna?