Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG

Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca? Złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

Co musisz wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane. We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Dokument tożsamości to: dowód osobisty, paszport albo mDowód (dokument mObywatel).

Ważne! Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już wcześniej nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną uzupełnione w twoim wpisie automatycznie, a sprawdzisz je w wyszukiwarce CEIDG po zarejestrowaniu firmy.

Wraz z wnioskiem składasz oświadczenie – dotyczące braku zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Co możesz załatwić wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG

Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEIDG, możesz złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.

Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Zrobisz to zaznaczając na wniosku CEIDG odpowiednie pola. Dodatkowo możesz zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowników twojej firmy i członków ich rodzin. Jeśli jesteś rolnikiem, możesz złożyć odpowiednie oświadczenie dla KRUS.

We wniosku o wpis do CEIDG możesz także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jako przedsiębiorca masz obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli, jako przedsiębiorca, chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika, możesz - wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - złożyć wniosek o opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku. Opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wpis do rejestru

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby


Online - przez internet

 • po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanympodpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG chcesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne VAT-R, to po wypełnieniu wniosku CEIDG wybierz przycisk “Chcę kontynuować” i wypełnij właściwe pola. 

 • przez stronę banku - wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków

Usługę oferują:

Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

Ważne! Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez internet, nie możesz skorzystać z pełnomocnika. 


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Masz do wyboru 3 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij kreator wniosku i wyślij go bez podpisu elektronicznego. Po weryfikacji wniosku otrzymasz e-mailem kod do podpisania wniosku w urzędzie. Z tym kodem i dokumentem tożsamości udaj się do urzędu miasta lub gminy, w ciągu 7 dni. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie
 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG chcesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub dokonać zgłoszenie rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT-R to zaznacz odpowiednie pozycje w kreatorze. Kreator wniosku wygeneruje następnie właściwe pola do uzupełniania danych. 


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Dokumenty

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, poinformuje cię o tym system teleinformatyczny.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

 1. Zostaniesz wpisany do CEIDG

Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Termin

Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE!

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Warto wiedzieć

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS

Jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Jeśli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. Dowiedz się więcej na temat działalności regulowanej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, jak dopełnić pozostałe formalności związane z ubezpieczeniami w ZUS lub KRUS, kasą fiskalną, działalnością regulowaną – zobacz artykuł Po rejestracji.

Twój wpis w CEIDG

Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować (dowiedz się więcej na temat wprowadzania zmian w CEIDG). Każdy zainteresowany, na przykład klient czy urząd znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze (dowiedz się więcej jak sprawdzać dane przedsiębiorców w CEIDG).

Spółka cywilna

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, dowiedz się więcej na temat dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją.

Czy ta strona była przydatna?