Okres zawieszenia działalności, sankcje za brak wznowienia

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

Zobacz informacje na temat zmian

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na Twój (przedsiębiorcy) wniosek,  złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu.

Zawieszenia działalności dokonać można na okres minimum 30 dni. Od 30 kwietnia 2018 r.  zawiesić jednoosbową działalność gospodarczą można bezterminowo tj. bez określenia do kiedy trwa zawieszenie.  

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca chcący wznowić działalność gospodarczą składa wniosek z informacją o wznowieniu. Dniem wznowienia działalności jest dzień złożenia tego wniosku albo dzień późniejszy – wskazany we wniosku. Okres zawieszenia trwa zatem od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę i kończy się w dniu zgłoszenia przez przedsiębiorcę informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej albo we wskazanym przez niego dniu późniejszym.

Jeśli chcesz zawiesić działalność z powodu opieki nad dzieckiem, nie musisz zgłaszać tego – jak do tej pory – na formularzu CEIDG (zaznaczając odpowiednie okienko). W CEIDG zgłaszasz „normalne" zawieszenie a w ZUS załatwiasz pozostałe formalności dotyczące świadczeń przysługujących przedsiębiorcy opiekującego się dzieckiem.

Przeczytaj także artykuł Zawieszenie działalności gospodarczej. Opieka nad dzieckiem.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, to zawieszenie działalności muszą zgłosić wszyscy wspólnicy tej spółki. Dowiedź się więcej. 

CEIDG 

Masz prawo bezterminowo zawiesić firmę zarejestrowaną w CEIDG. Nie obowiązuje już „automatyczne" wykreślenie z CEIDG przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczalny wcześniej okres 24 miesięcy zawieszenia. Wznowienie działalności jest tylko na Twój wniosek. Możesz go złożyć w każdym momencie zawieszenia. Termin wznowienia możesz podać od razu przy składaniu wniosku o zawieszenie. Po tym terminie (czyli wskazanej przez Ciebie dacie wznowienia), automatycznie dopisana zostanie do Twojego wpisu informacja o wznowieniu działalności (automatyczne wznowienie). Nie musisz więc składać odrębnego wniosku o wznowienie działalności.

Nie musisz (jak do tej pory) zgłaszać zawieszenia/wznowienia firmy wcześniej. Teraz możesz to zrobić później (nawet z datą wsteczną), ale informacja, którą zgłaszasz do CEIDG powinna zawierać dane zgodne z faktycznym stanem rzeczy.

Skorzystaj z poradnika Zakończenie działalności.

Zobacz też sekcje Zamykam firmę.

Możesz też złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Co do zasady, nie ma też przeszkód prawnych, aby wznowić działalność na krótki okres (minimum jeden dzień), po czym złożyć nowy wniosek o zawieszenie. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniom w ZUS wiąże się to z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i wniesienia składki zdrowotnej (jest ona niepodzielna i płacisz ją za cały miesiąc) i (proporcjonalnie) składek na ubezpieczenia społeczne. Więcej o obowiązkach wobec ZUS w przypadku wznawiania działalności dowiesz się tutaj.

Pamiętaj, że zawieszenie działalności może wpływać na posiadane przez Ciebie uprawnienia, takie jak np. zezwolenia i koncesje, a długotrwałe zawieszenie działalności lub jej zakończenie może skutkować cofnięciem tych uprawnień i ograniczeniami w ponownym ich uzyskaniu. Dowiedz się więcej o procedurach związanych z działalnością reglamentowaną, korzystając z wyszukiwarki procedur lub przechodząc do opisów procedur powiązanych z wybranym kodem PKD.

KRS

W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS brak złożenia wniosku o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej po upływie 24 miesięcy powoduje wszczęcie przez Sąd Rejestrowy postępowania w trybie art. 24 ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Sąd wezwie zobowiązanych do złożenia wniosku o wypełnienie tego obowiązku w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Brak złożenia wniosku mimo wezwania daje Sądowi prawo do nałożenia grzywny, a w szczególnych przypadkach nawet wykreślenia spółki z Rejestru.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat zawieszenia działalności gospodarczej w Polsce:

Zawieszenie działalności.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG. 

Co zrobić z kasą podczas zawieszenia działalności.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie