Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Biuro podróży zarejestrowane w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez marszałka województwa musi być wpisane także do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT).

Zobacz, jak załatwić:

CEOTiPT jest  prowadzona w formie elektronicznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dane zawarte w tym rejestrze pochodzą z informacji zamieszczonych przez marszałka województwa w systemie oraz przekazanych przez niego kopii dokumentów. Dla każdego przedsiębiorcy sporządza się odrębną księgę ewidencyjną z odrębnym numerem.

Co sprawdzisz w CEOTiPT

W ewidencji możesz sprawdzić czy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny m.in.:

  • działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej
  • posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania
  • nie zawiesił działalności
  • nie jest w trakcie postępowania o wykreślenie z rejestru
  • nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności

Data wpisu do rejestru wskazuje jak długo (od kiedy) przedsiębiorca działa na rynku usług turystycznych.

Czego nie znajdziesz w CEOTiPT

Ewidencja nie zawiera informacji na temat przedsiębiorcy dotyczących:

  • wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorcy
  • zdolności finansowej
  • informacji o braku zadłużenia

Te informacje możesz uzyskać w:

  • Biurze Informacji Gospodarczej
  • Rejestrze dłużników (np. Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A, BIG InfoMonitor Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA)

Uwaga! CEOTiPT nie zawiera informacji o agentach turystycznych (działalność gospodarcza agentów turystycznych nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). Agent turystyczny nie musi posiadać zabezpieczenia finansowego. Ma obowiązek wskazać w umowie o udział w imprezie turystycznej właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje (który musi być już wpisany do rejestru).

Czy ta strona była przydatna?