Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Krajowy Rejestr Sądowy

Do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wpisywane są spółki (oprócz spółki cywilnej), stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. KRS jest także rejestrem dłużników niewypłacalnych.

Każda osoba posiadająca dostęp do internetu może sprawdzić jakie wpisy znajdują się w KRS czy też założyć np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.   

Dostęp do informacji online

Informacje zawarte w KRS przez internet sprawdzisz w wyszukiwarce dostępnej na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości, wystarczy wpisać np. numer KRS. Można także wyszukać firmę po nazwie i siedzibie, numerze Regon lub numerze NIP. Wyświetlone zostaną informacje wpisane do tego rejestru. 

Co możesz sprawdzić w KRS: 

 • siedzibę
 • numer KRS
 • kto jest prezesem
 • czy jest ustanowiony prokurent
 • numer NIP i Regon
 • jaki jest sposób reprezentacji tj. czy np. sam prezes, czy prezes razem z prokurentem, czy może prezes i członek zarządu

Inne informacje zawarte w KRS:

 • zawieszenia działalności
 • upadłość i likwidacja
 • zaległości podatkowe i celne
 • zaległości wobec ZUS
 • wierzyciele i wysokość niespłaconych wierzytelności

Rejestracja spółki online

Możesz zarejestrować spółkę przez internet bez odwiedzania notariusza w systemie S24

Możesz założyć:

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółkę jawną
 • spółkę komandytową

  Inne czynności, które możesz zrobić:

 • złożyć wnioski np. o zmianę danych,
 • złożyć załączniki i inne dokumenty np. dokumenty finansowe,
 • przeglądać dokumentacje finansową (trzeba znać numer KRS).
 • odbierać korespondencję z sądów i Centralnej Informacji KRS.

Wymagania:

 • podpis elektroniczny
 • profil zaufany

Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych online

Od marca 2018 roku sprawozdania finansowe składa się tylko drogą elektroniczną. Żeby bezpłatnie złożyć sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty finansowe trzeba posiadać konto w systemie eKRS. Formularz zgłoszenia oraz załączone kopie dokumentów wymagają podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji spółki.

Zajrzyj:

Przeglądarka dokumentów finansowych online

KRS umożliwia bezpłatne wyszukiwanie i pobieranie z systemu dokumentów finansowych podmiotu znajdującego się w rejestrze. Wystarczy znać numer KRS.

Skorzystaj z:

Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

Dostęp do KRS w sądzie rejestrowym

Informacje z KRS można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpłatnie, na wniosek można otrzymać pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Są to tylko informacje znajdujące się w rejestrze KRS. Wnioski składasz do sądu rejestrowego, w formie pisemnej.

Sprawdź:

Jeżeli poszukujesz informacji na temat wpisów do CEIDG działalności gospodarczej osoby fizycznej albo spółki cywilnej zapoznaj się z materiałem:

Rejestracja spółki w KRS

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę w KRS, przejdź do odpowiedniej sprawy:

Czy ta strona była przydatna?